Hannah Van Hoorick

Nieuwe btw-ketting uitgesteld tot 1 januari 2025

De modernisering van de btw-ketting en de inning van zowel fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën zijn vastgelegd in de wet van 12 maart 2023. Deze wet omvat onder andere de afschaffing van de btw-rekening-courant en de bijzondere rekening vanaf 1 januari 2024. In plaats daarvan wordt een btw-provisierekening geïntroduceerd, waarmee btw-plichtigen hun zaken […]

Nieuwe btw-ketting uitgesteld tot 1 januari 2025 Meer lezen »

Nieuwe regels voor de invordering van onbetaalde facturen

Is uw schuldenaar een consument? Dan gelden er sinds 1 september 2023 nieuwe regels voor de invordering van onbetaalde facturen. Met deze nieuwe wet zijn er enkele regels ingevoerd die bedrijven moeten respecteren wanneer ze te maken hebben met consumenten die hun facturen te laat (of niet) betalen. Daarnaast zijn er ook updates voorzien met betrekking

Nieuwe regels voor de invordering van onbetaalde facturen Meer lezen »

Nieuwe regels omtrent de 6% btw-regeling voor afbraak en heropbouw

De regering heeft in de laatste begrotingsgesprekken beslist over het verdere bestaan van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van privéwoningen. Dit is wat jij erover moet weten: Vanaf 2024 zal de tijdelijke regeling worden afgeschaft. De permanente btw-verlaging die momenteel enkel geldt in de 32 bij KB opgesomde steden, en enkel voor de afbraak- en heroprichtingswerken zelf en niet voor de verkoop van na afbraak heropgerichte

Nieuwe regels omtrent de 6% btw-regeling voor afbraak en heropbouw Meer lezen »

Zin om te springen? Ontdek de Springplank naar Zelfstandige

Je hebt er misschien al eerder over gehoord, deze regeling is een statuut dat in België bestaat en bedoeld is om mensen te helpen de stap te zetten van een werkloosheidsuitkering naar zelfstandig ondernemerschap. Het statuut is bedoeld om de financiële risico’s en onzekerheden te verminderen die gepaard gaan met het starten van een eigen bedrijf. Onder het

Zin om te springen? Ontdek de Springplank naar Zelfstandige Meer lezen »

Ondernemen en studeren tegelijk? Dat kan als student-zelfstandige.

Ben je student en heb je ambities als ondernemer? Dat is knap! Wist je dat je sinds 2017 als student-zelfstandige kan beginnen bouwen aan je onderneming? Bovendien kan je genieten van een voordelige bijdragenregeling die ondernemen een pak aantrekkelijker maakt. We zetten de voorwaarden en voordelen voor jou op een rij. Voorwaarden voor het statuut

Ondernemen en studeren tegelijk? Dat kan als student-zelfstandige. Meer lezen »

Van BVBA naar BV

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. Daarmee verdwijnt de vroegere BVBA als vennootschapsvorm en komt de besloten vennootschap (BV) in de plaats als opvolger. Wie nog over een BVBA beschikt moet stilaan omschakelen naar een BV. Over het algemeen geldt dat de nieuwe BV een stuk flexibeler is dan haar voorganger. Dat komt

Van BVBA naar BV Meer lezen »

Onkostenvergoedingen voor bedrijfsleiders met Nancy Rogiers

Wist je dat je ook als bedrijfsleider een forfaitaire onkostenvergoeding kan toevoegen als bonus aan je loon? Ook dan maak je tenslotte kosten tijdens de uitvoering van je werk, die je kan dekken met een onkostenvergoeding. We vuurden enkele vragen af op Nancy Rogiers hierover. Onkostenvergoedingen, wat zijn dat eigenlijk? Dat zijn variabele of forfaitaire vergoedingen toegekend aan de

Onkostenvergoedingen voor bedrijfsleiders met Nancy Rogiers Meer lezen »

Lagere kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto

Belangrijke updateFederale ambtenaren krijgen een forfaitaire kilometervergoeding wanneer ze hun persoonlijk gemotoriseerd voertuig gebruiken voor verplaatsingen die in het teken staan van hun beroep. Ook voor werkgevers en werknemers zijn deze vergoedingen relevant. Werkgevers kunnen dit bedrag namelijk hanteren voor de terugbetaling van kosten aan werknemers die met de eigen wagen professionele verplaatsingen maken. Zowel de RSZ als de fiscus aanvaarden het als een

Lagere kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto Meer lezen »

Voordeel alle aard renteloze of goedkope leningen 2023

Een werkgever of vennootschap kan een lening aan voordelige voorwaarden toekennen (zonder rente of aan een verminderde rente) aan een werknemer of bedrijfsleider. Wanneer die geen of slechts een erg lage rente moet betalen op de ontleende bedragen, dan wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Jaarlijks bepaalt de FOD Financiën

Voordeel alle aard renteloze of goedkope leningen 2023 Meer lezen »