De inhoudingsplicht gaat uitbreiden vanaf 1 juli 2024

In België is een inhoudingsplicht een wettelijke verplichting voor ondernemingen en zelfstandigen om 15% van het te betalen factuurbedrag (exclusief btw) aan de overheid te betalen.

Dit geldt wanneer de (onder)aannemer fiscale of niet-fiscale schulden heeft bij de FOD Financiën of de Rijksdienst Sociale Zekerheid.

De inhoudingsplicht geldt voor werken in onroerende staat, zoals:

  • Bouw
  • Elektrotechniek
  • Schoonmaak
  • Onderhoud

En voor activiteiten in de bewakings- of vleessector.

Deze inhoudingsplicht gaat vanaf begin volgende maand uitbreiden en dit is wat je moet weten.

Wat houdt het concreet in?
Als je een opdrachtgever of (onder)aannemer bent die activiteiten uitvoert in onroerende staat, zoals bouwactiviteiten of schoonmaken, of als je werkt in de vleessector of in bewakings- en/of toezichtdiensten, moet je vóór het betalen van je facturen controleren of je (onder)aannemers fiscale en/of sociale schulden hebben. Als er schulden zijn, mag je niet het volledige factuurbedrag betalen. Je moet dan een deel van het bedrag inhouden en rechtstreeks aan de overheid overmaken. Dit wordt inhoudingsplicht genoemd.

Een opdrachtgever is iemand die de opdracht geeft om tegen betaling werken uit te voeren of te laten uitvoeren.

Hoe controleer je dit?
Je kunt eenvoudig online controleren of de inhoudingsplicht van toepassing is op je (onder)aannemer via de dienst Check Inhoudingsplicht. Voer het ondernemingsnummer in en je ziet direct of er fiscale en/of sociale schulden zijn. Bekijk ook de handige videotutorial.

Tip: Als de inhoudingsplicht niet van toepassing is, kun je een attest van je raadpleging downloaden en bewaren als bewijs van controle. Zorg ervoor dat je de factuur betaalt voordat de einddatum van het attest verloopt.

Jouw verplichtingen
Let op: als je de inhoudingsplicht niet toepast, kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van je (onder)aannemer en boetes krijgen.

Bij fiscale schulden: Als de (onder)aannemer fiscale schulden heeft, moet je 15% van het verschuldigde bedrag (exclusief btw) inhouden en doorstorten naar de FOD Financiën. Via Check Inhoudingsplicht krijg je verdere instructies.

Bij sociale schulden: Als de (onder)aannemer sociale schulden heeft bij de RSZ, moet je 35% van het verschuldigde bedrag (exclusief btw) inhouden en doorstorten naar de RSZ. Verdere instructies krijg je via Check Inhoudingsplicht.

Bij schulden voor sociale bijdragen als zelfstandige: Vanaf 1 juli 2024 breidt de inhoudingsplicht uit naar sociale bijdragen die de (onder)aannemer moet betalen. Als een (onder)aannemer onbetaalde sociale bijdragen heeft van meer dan 2.500 euro, moet je als professionele opdrachtgever of aannemer 15% van de openstaande facturen inhouden en doorstorten aan het Rijkinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Uitzonderingen op de inhoudsplicht voor sociale bijdragen:

  • Voor particuliere opdrachtgevers.
  • Wanneer de betalingstermijn voor de sociale bijdragen nog niet is vervallen.
  • Wanneer er een afbetalingsplan is dat correct wordt nageleefd.
  • Als er ook RSZ-schulden of fiscale schulden zijn.

Heb je hier nog vragen bij? Neem dan gerust contact op met ons.