Nieuwe btw-ketting uitgesteld tot 1 januari 2025

De modernisering van de btw-ketting en de inning van zowel fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën zijn vastgelegd in de wet van 12 maart 2023. Deze wet omvat onder andere de afschaffing van de btw-rekening-courant en de bijzondere rekening vanaf 1 januari 2024.

In plaats daarvan wordt een btw-provisierekening geïntroduceerd, waarmee btw-plichtigen hun zaken eenvoudiger kunnen beheren. Bovendien stelt de wet de fiscus in staat om voor btw-plichtigen die hun indieningsverplichtingen niet nakomen, een vervangende btw-aangifte op te stellen en de btw-schuld sneller op te nemen in een innings- en invorderingsregister.

Deze maatregelen zijn bedoeld om het leven te vergemakkelijken voor btw-plichtigen die hun verplichtingen correct naleven en om de nalatigheid van degenen die dit niet doen, te compenseren.

Echter, de wet biedt ook de mogelijkheid dat bij koninklijk besluit een latere inwerkingtredingsdatum wordt vastgesteld, die niet later mag zijn dan 1 januari 2025. Momenteel wordt zo’n koninklijk besluit voorbereid om de implementatie van de nieuwe btw-ketting daadwerkelijk uit te stellen tot 1 januari 2025. Deze uitstelperiode stelt de overheid in staat om de implementatie van de nieuwe btw-ketting efficiënt en doeltreffend uit te werken.