Nieuwe regels omtrent de 6% btw-regeling voor afbraak en heropbouw

De regering heeft in de laatste begrotingsgesprekken beslist over het verdere bestaan van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van privéwoningen. Dit is wat jij erover moet weten:

Vanaf 2024 zal de tijdelijke regeling worden afgeschaft. De permanente btw-verlaging die momenteel enkel geldt in de 32 bij KB opgesomde steden, en enkel voor de afbraak- en heroprichtingswerken zelf en niet voor de verkoop van na afbraak heropgerichte woningen (de huidige rubriek XXXVII tabel A KB 20), wordt uitgebreid naar het ganse Belgische grondgebied. Anderzijds zal die permante btw-verlaging, net zoals onder de tijdelijke regeling, beperkt worden tot de enige woning (van maximum 200 m² grootte) en woningen die op lange termijn zijn bestemd voor de sociale verhuur (aan of via een sociaal verhuurkantoor).

De grootste impact van dit akkoord geldt dus voor de bouwpromotoren. De schrapping van dit tijdelijke btw-tarief en de aanpassing van de permanente btw-verlaging, houden onder meer in dat de verkopen van na afbraak heropgerichte woningen vanaf volgend jaar niet langer dit verlaagde tarief kunnen genieten.

Het verlaagd btw-tarief zal in de 32 vermelde steden ook niet meer toegepast kunnen worden op de afbraak en heropbouw van woningen die worden verhuurd buiten de sociale verhuurkantoren om.

Wat nog?
De wetgever zal ook in de volgende overgangsregelingen voorzien:

  • De tijdelijke btw-verlaging zal nog gelden voor de opleveringen van woningen en het bijhorend terrein als de omgevingsvergunning uiterlijk op 30 juni 2023 werd aangevraagd en enkel voor de btw die uiterlijk 31 december 2024 opeisbaar wordt.
  • De permanente btw-verlaging zal nog gelden voor de afbraak en heropbouw waarvoor de sociale voorwaarde niet vervuld is, als de omgevingsvergunning uiterlijk op 31 december 2023 is aangevraagd en enkel voor de btw die uiterlijk 31 december 2024 opeisbaar wordt.