Misbruik van vennootschapsgoederen en fiscale fraude

We beginnen alvast met het opfrissen van je geheugen:

a. Misbruik van vennootschapsgoederen betekent dat een bestuurder zijn persoonlijke belangen boven die van de vennootschap plaatst. Hierbij gebruikt de bestuurder goederen of krediet van de vennootschap, waardoor de vennootschap en/of haar schuldeisers benadeeld worden. Dit gebeurt op bedrieglijke wijze en voor eigen voordeel.

b. Fiscale fraude houdt in dat iemand bewust de fiscale wet overtreedt om minder belasting te betalen dan wettelijk verschuldigd.

Termijnen verlengd
Misbruik van vennootschapsgoederen en fiscale fraude zijn absoluut onacceptabel.

Sinds 28 april 2024 werd de verjaringstermijn voor strafvervolging van fiscale fraude of misbruik van vennootschapsgoederen verlengd van 5 naar 10 jaar.

Dit betekent dat het openbaar ministerie 10 jaar de tijd heeft om een verdachte te vervolgen. Pas daarna verjaart de strafvordering en kan de verdachte niet meer veroordeeld worden.

Verzachtende omstandigheden hebben geen invloed meer op de verjaringstermijn. De termijn begint te lopen vanaf de dag van het misdrijf.

Beter op twee oren slapen
De strafrechter kan echter besluiten tot het vervallen van de strafvordering als de redelijke termijn is overschreden. Dit geldt niet voor fiscale vorderingen. Bij fiscale fraude heeft de fiscus een autonome fiscale vordering, onafhankelijk van de strafvordering. Dus zelfs als de strafrechter de strafvordering laat vervallen, moet hij nog steeds oordelen over de fiscale vordering.

Conclusie: wie zich schuldig maakt aan fiscale fraude of misbruik van vennootschapsgoederen, zal minstens 10 jaar niet op beide oren kunnen slapen.

Countable staat u met raad en daad bij om u te helpen weg te blijven van alles wat ruikt of neigt naar fiscale fraude en misbruik van vennootschapsgoederen, zodat u met een gerust hart kunt slapen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.