Wijziging criteria voor de bepaling van een kmo

Om te bepalen of jouw bedrijf zich kwalificeert als KMO – een kleine of micro-onderneming – moet het voldoen aan specifieke criteria. Deze criteria en de bijbehorende drempelwaarden zijn aangepast in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2024.

Voor het verkrijgen van bepaalde voordelen, zoals vrijstellingen van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing, is het belangrijk om te voldoen aan deze groottecriteria. Controleer zorgvuldig aan welke criteria jouw onderneming moet voldoen voor het specifieke voordeel, aangezien er verschillende definities van een KMO bestaan.

Opgelet! Er bestaan verschillende definities van een “KMO”. Onderzoek daarom goed naar welke criteria de specifieke regeling verwijst.

Kleine vennootschap
Kleine vennootschappen, die rechtspersoonlijkheid bezitten, mogen op de balansdatum van het meest recent afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • Aantal werknemers (jaargemiddelde): het huidige en toekomstige criterium (voor boekjaren die beginnen na 31 december 2023) blijft 50.
  • Jaaromzet (exclusief btw): het huidige criterium is 9.000.000 euro; voor boekjaren die starten na 31 december 2023 wordt dit verhoogd naar 11.250.000 euro.
  • Balanstotaal: momenteel staat dit op 4.500.000 euro; vanaf boekjaren die aanvangen na 31 december 2023 stijgt dit naar 6.000.000 euro.

Microvennootschap
Microvennootschappen zijn een specifieke categorie kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op de balansdatum van het meest recent afgesloten boekjaar noch een dochtervennootschap noch een moedervennootschap vormen. Deze vennootschappen mogen ook niet meer dan één van de vastgestelde criteria overschrijden:

  • Aantal werknemers (jaargemiddelde): het criterium blijft zowel huidig als voor boekjaren die beginnen na 31 december 2023 op 10.
  • Jaaromzet (exclusief btw): momenteel is dit 700.000 euro, wat verhoogd wordt naar 900.000 euro voor boekjaren die starten na 31 december 2023.
  • Balanstotaal: het huidige criterium is 350.000 euro, dat stijgt naar 450.000 euro voor boekjaren die aanvangen na 31 december 2023.

Opgelet! Indien de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is, worden de criteria berekend op geconsolideerde basis. 

Microvennootschappen worden gedefinieerd als een subcategorie van kleine vennootschappen. Als gevolg daarvan zijn de bepalingen die gelden voor kleine vennootschappen onder bepaalde voorwaarden ook van toepassing op microvennootschappen. Voor meer informatie over de berekeningswijze kan je steeds contact opnemen met ons.

Voordelen
Sommige fiscale voordelen, waaronder die binnen de HR-fiscaliteit, zijn afhankelijk van de groottecriteria van een vennootschap.

Het voldoen aan de definities van kleine of microvennootschap speelt een belangrijke rol bij het toepassen van bepaalde vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (BV).

Bijvoorbeeld: startende ondernemingen die jonger zijn dan 48 maanden kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Voor KMO’s (kleine vennootschappen) is dit percentage 10%, terwijl microvennootschappen profiteren van een verhoogd percentage van 20%.

Opgelet! Het is cruciaal om op te merken dat de definitie van een “KMO” kan variëren. Onderzoek daarom zorgvuldig naar welke criteria de betreffende regelgeving verwijst.

Daarnaast zijn er uitzonderingen op de regel voor vrijstellingen van doorstorting BV, zoals voor bedrijven in steunzones en Young Innovative Companies (YIC’s) die actief zijn in wetenschappelijk onderzoek, waar andere groottecriteria gelden.

Timing
De wijzigingen zijn van toepassing op boekjaren die beginnen na 31 december 2023. Houd hierbij rekening met het consistentiebeginsel.

Consistentiebeginsel
Een verandering in categorie op basis van het overschrijden of niet meer overschrijden van meer dan één van de genoemde criteria heeft pas gevolgen als dit gedurende twee opeenvolgende boekjaren gebeurt. De effecten hiervan gaan in vanaf het boekjaar volgend op het tweede opeenvolgende boekjaar waarin de criteria overschreden of niet meer overschreden werden. Een eenmalige overschrijding of niet overschrijding van de criteria leidt dus niet tot een verlies of verkrijging van de status als kleine vennootschap.

Dit beginsel werd ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven door een uitzonderlijk jaar onmiddellijk hun status als kleine vennootschap verliezen.

Bron: Wet van 27 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis, p. 38622.