februari 2022

Intrest renteloze of goedkope lening door vennootschappen 2021

Een werkgever of vennootschap kan een lening aan voordelige voorwaarden toekennen (zonder rente of aan een verminderde rente) aan een werknemer of bedrijfsleider. Wanneer die geen of slechts een erg lage rente moet betalen op de ontleende bedragen, dan wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Jaarlijks bepaalt de FOD Financiën …

Intrest renteloze of goedkope lening door vennootschappen 2021 Lees meer »

Verhoging woon-werktussenkomst

Fietsvergoeding Het maximaal vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding verhoogt op 1 januari 2022 tot 0,25 EUR  (2021 0,24  EUR) per getrapte woon-werkkilometer. Sectoren die verwijzen naar het fiscaal en sociaal vrijgestelde bedrag, zullen de fietsvergoeding moeten aanpassen. Er zijn ook sectoren die een afwijkend bedrag voor de fietsvergoeding voorzien. Hier is het dus ook van belang om de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te raadplegen.  Trein De tarieven …

Verhoging woon-werktussenkomst Lees meer »