Zin om te springen? Ontdek de Springplank naar Zelfstandige

Je hebt er misschien al eerder over gehoord, deze regeling is een statuut dat in België bestaat en bedoeld is om mensen te helpen de stap te zetten van een werkloosheidsuitkering naar zelfstandig ondernemerschap. Het statuut is bedoeld om de financiële risico’s en onzekerheden te verminderen die gepaard gaan met het starten van een eigen bedrijf.

Onder het “Statuut Springplank naar Zelfstandige” behoudt een persoon deels zijn werkloosheidsuitkering terwijl hij of zij een zelfstandige activiteit uitbouwt. Dit biedt financiële steun en zekerheid gedurende de opstartfase van het eigen bedrijf.

De exacte voorwaarden en procedures kunnen variëren, en het is belangrijk om contact op te nemen met de bevoegde instanties, zoals de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) in België, voor specifieke informatie en begeleiding met betrekking tot het Statuut Sprinplank naar Zelfstandige. Ook wij kunnen je hierin ondersteunen als boekhouder.

Wat zijn de voordelen?

Het statuut biedt verschillende voordelen voor mensen die de overstap willen maken naar ondernemerschap. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:1. Financiële ondersteuning: Onder dit statuut behoud je een deel van je werkloosheidsuitkering gedurende een bepaalde periode. Dit kan helpen om inkomensverlies te beperken terwijl je je eigen zaak opstart.
2. Sociale zekerheid: Ondernemers die het statuut aanvragen, behouden hun recht op bepaalde socialezekerheidsvoordelen, zoals gezondheidszorg en pensioenopbouw. Dit helpt hen om financiële zekerheid te behouden.
3. Professionele begeleiding: Het statuut omvat meestal ook begeleiding en ondersteuning door gespecialiseerde instanties. Dit kan gaan van hulp bij het opstellen van een businessplan tot het begrijpen van financiën en het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden.
4. Administratieve vereenvoudiging: Het statuut vereenvoudigt administratieve procedures voor de overgang van werkloosheid naar zelfstandig ondernemerschap. Hierdoor kan je je meer richten op de ontwikkeling van je bedrijf.
5. Tijdelijke vrijstelling van sollicitatieplicht: Tijdens de opstartfase van je bedrijf ben je vaak vrijgesteld van de verplichting om actief naar ander werk te solliciteren.

Zijn er ook beperkingen?

Hoewel het statuut vooral voordelen met zich meebrengt, zijn er natuurlijk ook wel enkele beperkingen waarmee je rekening dient te houden. Deze beperkingen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke regeling en wetgeving op een bepaald moment.

1. Duur van de ondersteuning: Het statuut voorziet meestal in een beperkte periode van financiële ondersteuning, gewoonlijk gaat dit over maximaal 12 maanden. Na verloop van deze periode moet de zelfstandige ondernemer zijn inkomsten volledig uit zijn eigen bedrijf halen en kan hij niet langer aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.
2. Businessplan en levensvatbaarheid: Om in aanmerking te komen voor het statuut, moet de ondernemer meestal een overtuigend businessplan indienen en aantonen dat het bedrijf levensvatbaar is. Als het businessplan niet aanvaard wordt, kan dit leiden tot het verlies van de financiële ondersteuning.
3. Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt: Het kàn zijn dat je verplicht bent om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt en eventueel te solliciteren naar ander werk. Deze verplichting kan van toepassing zijn als het bedrijf niet levensvatbaar blijkt te zijn.
4. Veranderingen in sociale zekerheid: Het statuut kan invloed hebben op bepaalde socialezekerheidsvoordelen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de overgang naar zelfstandig ondernemerschap de toegang tot bepaalde sociale voordelen kan beïnvloeden.
5. Beperkingen op inkomen: In de meeste gevallen zijn er beperkingen op het inkomen dat je mag verdienen terwijl je nog steeds aanspraak maakt op werkloosheidsuitkeringen. Als het inkomen uit het bedrijf een bepaalde drempel overschrijdt, kan dit de financiële ondersteuning sterk beïnvloeden. Let hier dus mee op.

De Key take aways van Hannah

Hannah, onze marketingverantwoordelijke, begon ooit ook onder dit statuut met ondernemen. Ze heeft dit als zeer positief ervaren voor een korte periode. Het was de spreekwoordelijke schop onder haar kont, maar op een manier ook wel beperkend. 

‘Informeer je vooral goed naar het plafond op je inkomen. Wanneer je dreigt over de som te gaan die je màg verdienen per jaar, moet je het statuut onmiddellijk stopzetten en volledig springen. Go for it!’