Nieuws

Opnieuw hogere dagvergoeding voor dienstverplaatsingen sinds 1/12/2022

Als je binnen België een dienstverplaatsing maakt, dan mag je jezelf daarvoor als bedrijfsleider een fiscaal interessante ‘dagvergoeding’ uitkeren. Deze vergoedingen gingen vanaf 1 december 2022 opnieuw een beetje naar omhoog. Belangrijke updateVoor de dagen waarop je dienstverplaatsingen van minstens zes uur maakt voor je vennootschap, geldt sinds 01.12.2022 een forfaitaire dagvergoeding van €19,60. Deze dagvergoeding dekt …

Opnieuw hogere dagvergoeding voor dienstverplaatsingen sinds 1/12/2022 Lees meer »

Duurzame mobiliteit

Bedrijfswagens worden opnieuw duurder

De CO2-referentie-uitstoot voor 2023 is bekend en dit zijn de gevolgen. De CO2-referentie-uitstoot voor het nieuwe jaar is sinds kort gekend. Voor alle brandstoftypes zou er weer een aanzienlijke daling zijn in vergelijking met voorgaande jaren. Concreet houdt dat in dat de belastingen op het voordeel alle aard hoger zullen worden voor werknemers en bedrijfsleiders. Dit …

Bedrijfswagens worden opnieuw duurder Lees meer »

Opnieuw hogere kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto

Bericht uit het Belgisch Staatsblad Federale ambtenaren krijgen een forfaitaire vergoeding per kilometer die ze gereden hebben voor beroepsdoeleinden met hun eigen gemotoriseerd voertuig. Ook voor werkgevers en werknemers uit de privésector is deze vergoeding er. Zij kunnen dit bedrag hanteren voor de terugbetaling van kosten aan werknemers die met hun eigen voertuig verplaatsingen maakten …

Opnieuw hogere kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto Lees meer »

Vennootschapsbijdrage 2022

Wat wijzigt er in 2023? Goed nieuws. De bedragen van de vennootschapsbijdrage van 2022 wijzigen niet tegenover de vorige jaren. Wat de eerder aangekondigde indexering van de vennootschapsbijdrage dus tegenspreekt. De regering besliste om deze indexatie met een jaar uit te stellen, naar 2023. Wat echter wel wijzigt naar volgend jaar toe is het balanstotaal. …

Vennootschapsbijdrage 2022 Lees meer »

Fiscale documenten voortaan bijhouden voor 10 jaar

Wat is er veranderd? Momenteel geldt er een bewaartermijn van zeven jaar voor fiscale documenten en bewijsstukken. Deze termijn wordt binnenkort met drie jaar verlengd, tot tien jaar. Deze verlenging is het gevolg van een aantal fiscale controle- en aanslagtermijnen. De termijn loopt vanaf het jaar volgend op het belastbaar tijdperk of boekjaar. Fiscale bewijsstukkenAlle …

Fiscale documenten voortaan bijhouden voor 10 jaar Lees meer »