Hannah Van Hoorick

Onkostenvergoedingen voor bedrijfsleiders met Nancy Rogiers

Wist je dat je ook als bedrijfsleider een forfaitaire onkostenvergoeding kan toevoegen als bonus aan je loon? Ook dan maak je tenslotte kosten tijdens de uitvoering van je werk, die je kan dekken met een onkostenvergoeding. We vuurden enkele vragen af op Nancy Rogiers hierover. Onkostenvergoedingen, wat zijn dat eigenlijk? Dat zijn variabele of forfaitaire vergoedingen toegekend aan de …

Onkostenvergoedingen voor bedrijfsleiders met Nancy Rogiers Lees meer »

Lagere kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto

Belangrijke updateFederale ambtenaren krijgen een forfaitaire kilometervergoeding wanneer ze hun persoonlijk gemotoriseerd voertuig gebruiken voor verplaatsingen die in het teken staan van hun beroep. Ook voor werkgevers en werknemers zijn deze vergoedingen relevant. Werkgevers kunnen dit bedrag namelijk hanteren voor de terugbetaling van kosten aan werknemers die met de eigen wagen professionele verplaatsingen maken. Zowel de RSZ als de fiscus aanvaarden het als een …

Lagere kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto Lees meer »

Voordeel alle aard renteloze of goedkope leningen 2023

Een werkgever of vennootschap kan een lening aan voordelige voorwaarden toekennen (zonder rente of aan een verminderde rente) aan een werknemer of bedrijfsleider. Wanneer die geen of slechts een erg lage rente moet betalen op de ontleende bedragen, dan wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Jaarlijks bepaalt de FOD Financiën …

Voordeel alle aard renteloze of goedkope leningen 2023 Lees meer »

Indieningstermijnen voor de personenbelasting herzien

Wijzigingen in de indieningstermijnen voor de personenbelasting Er is een nieuw criterium voor de indiening van de personenbelastingvoor het aanslagjaar 2023. We vertellen je er graag meer over! Nieuw criterium Vanaf aanslagjaar 2023 (de inkomsten van 2022) zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium, namelijk de aard van …

Indieningstermijnen voor de personenbelasting herzien Lees meer »

De nieuwe berekening van de 80%-regel bij een IPT

Wijzigingen in de pensioenplannen van ondernemers Er zijn verschillende manieren om als zelfstandige te sparen voor je pensioen. Individuele Pensioentoezegging (IPT) is daar een van. Dit is een zeer gunstige manier om pensioen op te bouwen, in combinatie met het wettelijk pensioen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). De premies van een IPT …

De nieuwe berekening van de 80%-regel bij een IPT Lees meer »

Opnieuw hogere dagvergoeding voor dienstverplaatsingen sinds 1/12/2022

Als je binnen België een dienstverplaatsing maakt, dan mag je jezelf daarvoor als bedrijfsleider een fiscaal interessante ‘dagvergoeding’ uitkeren. Deze vergoedingen gingen vanaf 1 december 2022 opnieuw een beetje naar omhoog. Belangrijke updateVoor de dagen waarop je dienstverplaatsingen van minstens zes uur maakt voor je vennootschap, geldt sinds 01.12.2022 een forfaitaire dagvergoeding van €19,60. Deze dagvergoeding dekt …

Opnieuw hogere dagvergoeding voor dienstverplaatsingen sinds 1/12/2022 Lees meer »

Duurzame mobiliteit

Bedrijfswagens worden opnieuw duurder

De CO2-referentie-uitstoot voor 2023 is bekend en dit zijn de gevolgen. De CO2-referentie-uitstoot voor het nieuwe jaar is sinds kort gekend. Voor alle brandstoftypes zou er weer een aanzienlijke daling zijn in vergelijking met voorgaande jaren. Concreet houdt dat in dat de belastingen op het voordeel alle aard hoger zullen worden voor werknemers en bedrijfsleiders. Dit …

Bedrijfswagens worden opnieuw duurder Lees meer »

Opnieuw hogere kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto

Bericht uit het Belgisch Staatsblad Federale ambtenaren krijgen een forfaitaire vergoeding per kilometer die ze gereden hebben voor beroepsdoeleinden met hun eigen gemotoriseerd voertuig. Ook voor werkgevers en werknemers uit de privésector is deze vergoeding er. Zij kunnen dit bedrag hanteren voor de terugbetaling van kosten aan werknemers die met hun eigen voertuig verplaatsingen maakten …

Opnieuw hogere kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto Lees meer »