Algemene voorwaarden, hoe zit dat nu eigenlijk?

Countable wordt regelmatig benaderd door bedrijven die vragen hebben over de inhoud van hun algemene voorwaarden. Met de komst Andries De Keyser (bedrijfsjurist) in ons team, leek het ons dan ook een uitgelezen moment hier wat meer aandacht aan te besteden.

Minimale inhoud algemene voorwaarden
Laat ons al beginnen met het feit dat elke set algemene voorwaarden uniek is en op maat gemaakt wordt voor het specifieke bedrijf en de situatie. Hierna twee belangrijke principes voor het opstellen van algemene voorwaarden:

 1. Het eenzijdig opleggen van algemene voorwaarden of het creëren van een duidelijke onevenwicht in rechten en plichten wordt niet zomaar meer geaccepteerd. Nog meer dan in relaties tussen bedrijven (B2B), geldt dit in relaties tussen bedrijven en consumenten (B2C).

 2. Algemene voorwaarden in strijd met de wet kunnen door de rechtbank worden geviseerd in geval van een juridisch conflict.

Gangbare elementen
Enkele gangbare elementen die in algemene voorwaarden worden opgenomen, zijn:

 1. Volledige bedrijfsgegevens;
 2. Definitie van wanneer een overeenkomst als gesloten wordt beschouwd;
 3. Klachtenprocedure en termijn voor het melden van klachten over leveringen of diensten;
 4. Voorwaarden voor het annuleren van een opdracht of bestelling, inclusief de termijnen en consequenties;
 5. Aard van de verbintenissen (inspannings- of resultaatsverbintenissen);
 6. Regelingen omtrent afhalen of leveren van goederen;
 7. Facturatiemethode (post, e-mail, etc.);
 8. Betalingstermijn voor facturen;
 9. Eventuele rente of schadevergoeding bij niet-nakoming van verplichtingen;
 10. Mogelijke kortingen, zoals bij contante betaling;
 11. Eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling;
 12. Bevoegde rechtbank bij conflicten indien overleg geen oplossing biedt.

Opgelet
Het is cruciaal om niet alleen de inhoud van de algemene voorwaarden zorgvuldig te bepalen, maar ook om klanten daaraan geldig te binden. In B2C-relaties is het bijvoorbeeld verplicht om de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk te communiceren uiterlijk bij het sluiten van het contract, met bewijs van kennisname en aanvaarding.

Andries en het hele team van Countable staan klaar om je te assisteren bij het beoordelen van je huidige algemene voorwaarden en het opstellen van nieuwe. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning.