Lichte daling van de forfaitaire kilometervergoeding

Federale ambtenaren krijgen een forfaitaire kilometervergoeding wanneer ze hun persoonlijk gemotoriseerd voertuig gebruiken voor verplaatsingen die in het teken staan van hun beroep. 

Ook voor werkgevers en werknemers in de privésector is er sprake van deze vergoedingen. Werkgevers kunnen dit bedrag namelijk hanteren voor de terugbetaling van kosten aan werknemers die met de eigen wagen professionele verplaatsingen maken

Zowel de RSZ als de fiscus aanvaarden het als een forfaitaire kostenvergoeding. Deze vergoeding is niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en vrijgesteld van belastingen.

Indexering per kwartaal
Om sneller in te spelen op de fluctuerende brandstofprijzen anno 2023, gebeurt de indexering sinds 1 oktober 2022 per kwartaal. Voorheen werd de kilometervergoeding slechts één keer per jaar aangepast, telkens op 1 juli.
 
We rekenden het nieuwe geïndexeerde bedrag eventjes voor jou uit:
 
Voor de periode van 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024 daalt het nieuwe bedrag van 0,4269 EUR per kilometer naar 0,4265 EUR per kilometer.
 
Hierbij een overzicht van alle maximumbedragen sinds 1 juli 2023:


Twee varianten, consistent kiezen
Deze forfaitaire kilometervergoeding kent twee varianten en ze hebben elk hun eigen wettelijke basis. 
Enerzijds is er een bedrag dat elk kwartaal indexeert. Voor het tweede kwartaal 2024 zal dit 0,4265 EUR per kilometer zijn.

Verder is er ook de vergoeding die één keer per jaar wordt aangepast. Voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024 bedraagt dat 0,4280 EUR per kilometer.

Om de kosten verbonden aan professionele verplaatsingen te vergoeden, heeft een werkgever de keuze tussen het forfaitair systeem op jaarbasis of dat op kwartaalbasis 
De keuze dient wel consistent te worden toegepast.

Dit betekent dat:

  • Als gekozen wordt voor het jaarlijkse forfaitaire systeem, deze keuze geldt voor de hele periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. Tijdens deze periode kan niet worden overgeschakeld naar het kwartaalsysteem.
  • Een overstap naar het kwartaalforfaitaire systeem is pas mogelijk vanaf 1 juli 2024 voor werkgevers die momenteel het jaarforfait hanteren.