E-facturatie

Op 2 februari 2024 keurde het Belgische parlement de zogenaamde ‘e-facturatie wet’ goed. Deze wet, een aanpassing van de BTW-wetgeving, verplicht bedrijven vanaf 2026 om onderling elektronische facturen uit te wisselen.

In deze nieuwsbrief leggen we je nog even uit wat deze nieuwe e-facturatieplicht eigenlijk inhoudt.

Wat is een e-factuur?
Een e-factuur is een factuur die in een elektronisch formaat wordt opgesteld, verzonden en ontvangen, en die automatische verwerking mogelijk maakt (Artikel 1, § 13). Let op: een PDF-bestand telt niet als e-factuur!

Waarom verplicht de overheid e-facturatie?
De verplichting tot e-facturatie heeft als doel bedrijven te helpen digitaliseren. Elektronische facturen zijn sneller te verwerken, kostenbesparend, foutreducerend, worden vlugger betaald en zijn milieuvriendelijker. Voor een optimaal resultaat is het essentieel dat alle bedrijven meedoen, vanwege het netwerkeffect. Bovendien ziet de overheid dit als een stap in de strijd tegen de ‘BTW-kloof’, het verschil tussen de aangegeven en geïnde btw, veelal veroorzaakt door belastingfraude. Dit gat bedraagt in België ongeveer 2,5 miljard euro, volgens de Europese Commissie. Een volgende stap zou e-reporting kunnen zijn, waarbij facturen realtime aan de overheid worden gemeld voor effectievere controles.

Voor wie geldt deze wet?
De wet maakt geen onderscheid op basis van de grootte van de onderneming; zowel grote als micro-ondernemingen vallen eronder. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

  • KMO’s die het landbouwforfait gebruiken
  • Niet-BTW-plichtige bedrijven
  • Grensoverschrijdende transacties
  • Failliete belastingplichtigen met betrekking tot hun failliete activiteiten

Het is aan te raden dat ook deze uitzonderingen zich voorbereiden, aangezien veel van hun klanten en leveranciers wel aan de eisen zullen moeten voldoen.

Is België uniek in deze verplichting?
Zeker niet. Wereldwijd maken steeds meer landen e-facturatie verplicht. Op 7 december 2022 introduceerde de Europese Commissie de ViDA-richtlijn (VAT in a Digital Age) die het BTW-systeem moderniseert om het geschikt te maken voor het digitale tijdperk.

Hoe informeer ik mijn klanten?
Het is belangrijk om je klanten goed te informeren over de nieuwe wetgeving en tegelijkertijd gerust te stellen. Als je hier nog vragen over hebt of hulp bij wenst, je weet ons te vinden. We staan voor je klaar.

En verder nog
Wat ook nog interessant om weten is, is dat er een investeringsaftrek van 20,50% geldt tot en met eind 2024, en 20% vanaf 1 januari 2025 voor alle investeringen in software en apparatuur. Daarnaast zijn de jaarlijkse abonnementskosten voor factureringspakketten en bepaalde gerelateerde diensten tot en met 31 december 2027 aftrekbaar voor 120% van de kosten.