Webrand

Overbruggingsrecht en belastingen

Wij krijgen vaak vragen over de nog te verwachten personenbelastingen die zullen betaald moeten worden op de ontvangen steunmaatregelen. Het antwoord hierop is zoals verwacht niet eenvoudig en afhankelijk van de situatie waarin je zit.  Een grote uitzondering zijn de steunmaatregelen van Vlaio (compensatiepremie, Vlaams beschermingsmechanisme, hinderpremie, ..): hierop dient geen belasting betaald te worden! Hierbij bezorgen we […]

Overbruggingsrecht en belastingen Meer lezen »

Nieuwe steunmaatregelen 2021

We zijn ondertussen al in het nieuwe jaar maar velen onder jullie zijn nog steeds niet op hetzelfde tempo aan het draaien zoals voorheen door Corona. De overheid heeft een nieuw pakket aan steunmaatregelen opgezet waarvan we er graag 3 voor jullie toelichten: 1. Overbruggingsrechten in kwartaal 1/2021 (federaal) NIEUW December: de goedgekeurde overbruggingsrechten en

Nieuwe steunmaatregelen 2021 Meer lezen »

Fiscale cijfers 2021

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de fiscus de geïndexeerde fiscale cijfers. Hierna een kort overzicht van enkele relevante cijfers voor 2021. Kadastraal inkomen:indexeringscoëfficient  1,8630.Deze wordt gebruikt voor de berekening van het voordeel van alle aard voor het gratis gebruik van een woning Notionele intrestaftrek:Basistarief 0.726% (aanslagjaar 2020). Voor kleine vennootschappen wordt dit opgetrokken naar 1.226% Voordelen

Fiscale cijfers 2021 Meer lezen »

Corona

Het zijn en blijven rare tijden. Nu de besmettingen terug sterk stijgen blijven we als ondernemers in de onzekerheid over de toekomstige economische impact. Het is afwachten wat de regering nog aan bijkomende steunmaatregelen zal nemen maar ook vandaag zijn er reeds een aantal maatregelen voor ondernemers. Hierna volgt een overzicht van een aantal van deze maatregelen.

Corona Meer lezen »

Fiscale cijfers 2020

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de fiscus de geïndexeerde fiscale cijfers. Hierna een kort overzicht van enkele relevante cijfers voor 2020. Kadastraal inkomen: indexeringscoëfficient  1,8492. Deze wordt gebruikt voor de berekening van het voordeel van alle aard voor het gratis gebruik van een woning Notionele intrestaftrek: Basistarief 0.726% (aanslagjaar 2020). Voor kleine vennootschappen wordt dit opgetrokken

Fiscale cijfers 2020 Meer lezen »

Kilometervergoeding vanaf 1-7-2020

De federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een forfaitaire vergoeding van 0,3542 EUR per kilometer wanneer zij  hun persoonlijk motorvoertuig gebruiken voor beroepsdoeleinden. Dit bedrag geldt voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Tot 30 juni 2020 bedroeg het tarief 0,3653 EUR per kilometer. Werkgevers in de privésector mogen hetzelfde bedrag hanteren wanneer werknemers en/of bedrijfsleiders

Kilometervergoeding vanaf 1-7-2020 Meer lezen »

Vergoeding binnenlandse dienstreis vanaf 1 april 2020

Een werknemer die zich in opdracht van zijn werkgever verplaatst binnen België, maakt daarbij kosten. De werkgever mag deze kosten voor een binnenlandse dienstreis forfaitair vergoeden. Vanaf 1 april 2020 verhogen de fiscale bedragen naar aanleiding van een indexaanpassing. Bedragen vanaf 1 april 2020: Dagvergoeding: 17,41 EUR / dag Huisvestingskosten: 130,58 EUR / dag Gevolgen

Vergoeding binnenlandse dienstreis vanaf 1 april 2020 Meer lezen »

Intrest renteloze of goedkope lening door vennootschappen 2020

Een werkgever of vennootschap kan een lening aan voordelige voorwaarden toekennen (zonder rente of aan een verminderde rente) aan een werknemer of bedrijfsleider. Wanneer die geen of slechts een erg lage rente moet betalen op de ontleende bedragen, dan wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Jaarlijks bepaalt de FOD Financiën

Intrest renteloze of goedkope lening door vennootschappen 2020 Meer lezen »