Kilometervergoeding vanaf 1-7-2020

De federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een forfaitaire vergoeding van 0,3542 EUR per kilometer wanneer zij  hun persoonlijk motorvoertuig gebruiken voor beroepsdoeleinden.

Dit bedrag geldt voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Tot 30 juni 2020 bedroeg het tarief 0,3653 EUR per kilometer.

Werkgevers in de privésector mogen hetzelfde bedrag hanteren wanneer werknemers en/of bedrijfsleiders professionele verplaatsingen maken met hun eigen voertuig.