Overbruggingsrecht en belastingen

Wij krijgen vaak vragen over de nog te verwachten personenbelastingen die zullen betaald moeten worden op de ontvangen steunmaatregelen. Het antwoord hierop is zoals verwacht niet eenvoudig en afhankelijk van de situatie waarin je zit. 

Een grote uitzondering zijn de steunmaatregelen van Vlaio (compensatiepremie, Vlaams beschermingsmechanisme, hinderpremie, ..): hierop dient geen belasting betaald te worden!

Hierbij bezorgen we jou een overzicht per soort zelfstandige voor de overige steunmaatregelen:

a) Natuurlijke personen met winsten/baten

 • Tijdelijk crisis-overbruggingsrecht, zowel luik gedwongen als vrijwillige sluiting
  • Afzonderlijk belastbaar aan 16,5 % voor het deel dat lager is dan de som van de nettowinsten/-baten van de laatste 4 jaren;
  • Aan progressief tarief voor het deel erboven;
  • De uitkeringen worden niet mee opgenomen in de basis voor de berekening van de sociale bijdragen.
 • Uitkering heropstart/relance
  • Altijd belast aan het progressief tarief;
  • De uitkeringen worden niet mee opgenomen in de basis voor de berekening van de sociale bijdragen.

b) Bedrijfsleiders

 • Zowel Tijdelijk crisis-OR, zowel luik gedwongen als vrijwillig als uitkering heropstart
  • Altijd belast aan het progressief tarief;
  • De uitkeringen worden niet mee opgenomen in de basis voor de berekening van de sociale bijdragen.

c) Meewerkende echtgenoten

 • Zowel Tijdelijk crisis-OR, zowel luik gedwongen als vrijwillig als uitkering heropstart
  • Niet belastbaar;
  • De uitkeringen worden niet mee opgenomen in de basis voor de berekening van de sociale bijdragen.

Ter info:

1. Combinatie loontrekkende met overbruggingsrecht  De combinatie van een loontrekkende activiteit met het dubbel overbruggingsrecht vormt geen obstakel tot en met juni 2022.
Vanaf februari kunnen we nog geen uitsluitsel geven. Daar wachten we nog op definitieve details van de overheid.

2. Wat met uitkeringen 2020 die pas nà 1 januari 2021 worden uitbetaald? Hier volgen we hetzelfde principe zoals bij de fiscale attesten. De fiches vermelden de uitkeringen op basis van het moment van de uitbetalingen, ongeacht op welke maand deze uitkering betrekking heeft. Een uitkering voor oktober, november en december 2020, die bijvoorbeeld in januari 2021 wordt uitbetaald, komt op de fiche van 2021.