Corona

Het zijn en blijven rare tijden. Nu de besmettingen terug sterk stijgen blijven we als ondernemers in de onzekerheid over de toekomstige economische impact. Het is afwachten wat de regering nog aan bijkomende steunmaatregelen zal nemen maar ook vandaag zijn er reeds een aantal maatregelen voor ondernemers. Hierna volgt een overzicht van een aantal van deze maatregelen.

Bij vragen kan je steeds bij ons terecht!

1) Uitstel betaling sociale bijdragen

De deadlines om uitstel aan te vragen zijn opnieuw aangepast. Voor alle kwartalen van 2020 alsook de regularisatiesupplementen van 2018 kan je nog uitstel aanvragen tot 15/12/2020.

Dossiers die reeds zijn doorgegeven in Q1/Q2 waarbij alle mogelijke kwartalen werden aangeduid, moeten niet opnieuw een aanvraag indienen.

Het uitstel is dan van toepassing voor alle kwartalen van 2020.

Het is uiteraard toegestaan om toch betalingen uit te voeren dit jaar ook al is er oorspronkelijk uitstel gevraagd. Het is zelfs aan te raden zodat deze kosten aftrekbaar zijn voor de belastingen (kost is aftrekbaar in het jaar van betaling).

2) Vrijstelling sociale bijdragen

Er kan vrijstelling gevraagd worden voor alle kwartalen van 2020 alsook de regularisatiesupplementen van 2018 als er financiële moeilijkheden zijn om deze te betalen. Let wel, dit geeft geen pensioenopbouw! Indien je hier gebruik van wenst te maken mag je ons steeds contacteren.

3) Overbruggingsrecht bij verplichte sluiting

Je kan nog steeds overbruggingsrecht aanvragen tot 31/12/2020 (énkel voor sectoren mét verplichte onderbreking)

Vb. evenementensector (en als dusdanig onder deze hoofdactiviteit gekend volgens de public search) blijven verboden tot september 2020, dus komen zeker in aanmerking (zij mogen wel activiteiten omvormen naar zomerbar, klein festival)

4) Relance-uitkering (overbruggingsrecht voor heropstart)

Als je als ondernemer bent herstart in juni en jouw omzet minstens 10% lager is dan het 2e kwartaal in 2019 kan je in aanmerking komen voor de relance-uitkering van 1.291,69 euro (alleenstaand) of 1.614,10 euro (gezinslast). Let wel! Deze maatregel is enkel voor de ondernemers (hoofdberoep) die verplicht moesten sluiten! Deze maatregel loopt tot 31/10/2020 (mogelijks verlengd tot 31/12/2020)

5) Tijdelijke ouderschapsuitkering

ALLE zelfstandige oudersdie instaan voor de zorg van een kind van hoogstens 12 jaar kunnen t.e.m. september 2020 in aanmerking komen voor een ouderschapsuitkering. Deze uitkering is cumuleerbaar met een loon. De uitkering bedraagt 875 euro voor een alleenstaande en 532,24 euro voor een gehuwd/wettelijk samenwonend persoon. Beide partners kunnen een aanvraag indienen indien beiden zelfstandig zijn. De aanvraag gebeurt via jouw sociaal verzekeringsfonds.

6) Vlaams beschermingsmechanisme (NIEUW!!)

Door de  verstrengde coronamaatregelen kunnen sommige ondernemers een serieuze omzetdaling in de maanden augustus en september 2020 hebben. Om deze bedrijven financieel te ondersteunen is het Vlaamse beschermingsmechanisme in het leven geroepen. Via deze steunmaatregel wil men bedrijven beschermen tegen een faillissement.

We zetten alles even op een rijtje:

Voor wie?

 • Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer  zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
  (het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode)
 • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
 • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie (controle mogelijk gedurende 5 jaar). Bij je steunaanvraag moet je een verklaring op eer indienen.

Bedrag

 • De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming.
 • Voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, én minder dan 80% tewerkgesteld als loontrekkende, wordt de premie gehalveerd. Concreet betekent dit dat je dan een steun krijgt van 3,75% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019.
 • De uitkering is net zoals de hinder- en compensatiepremie belastingvrij.

Aanvraag

De aanvraag voor alle ondernemingen kan pas gebeuren begin oktober en de deadline is 15/11/2020.

Voorschot 2.000 euro:

Ondernemingen die door de coronamaatregelen verplicht moesten sluiten vanaf 29 juli, kunnen al een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen via deze link. Daar bovenop moet je nog wel steeds een aanvraag indienen in oktober om het Vlaams Beschermingsmechanisme aan te vragen.

Beperkingen

 • Voor ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken bedraagt de subsidie ook 7,5% van de omzet, excl. BTW, maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van 3.000 euro .
 • Voor ondernemingen die werken met een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) geldt de beperking van 3.000 euro niet.
 • Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro kunnen krijgen.

Voorwaarde voor deze steun

Uiterlijk op 24 augustus ‘geopend zijn’ ingevolge de coronamaatregelen (jaarlijks verlof telt niet mee).

7) Diverse gunstmaatregelen

 • Verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 25% voor beroepsmatige investeringen tijdens de periode 12 maart 2020 t.e.m. 31 december 2020.
 • 100% aftrek van organisatie van evenementen + catering tot 31 december 2020.
 • Tijdelijke opschorting van betaling van het btw-voorschot voor december 2020.
 • Carry back systeem van verliezen in 2020 naar 2019 (zowel personenbelasting als vennootschapsbelasting).
 • Automatisch uitstel van betaling belastingen (verkeersbelasting, onroerende voorheffing, vennootschapsbijdrage, …).
 • Allerhande financieringen bij cashflowproblemen (zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering).
 • Gedeeltelijke vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing indien minstens 30 dagen tijdelijke werkloosheid voor het personeel.

Als er nog meer steunmaatregelen zouden komen laten wij jou dit zeker weten!  Bij vragen, contacteer ons gerust.