Bedrijfswagen – Spelregels vanaf 2021

Nu het autosalon niet kan doorgaan trekken de autoconstructeurs en garages alle registers open om klanten te lokken. Maar… Hoe zit het nu juist met de bedrijfswagens?

  • Welk voordeel in natura wordt er aangerekend?
  • Wat is de aftrekbaarheid van de kosten?
  • Zie je door het bos de bomen nog?

Hierna enkele punten waar je rekening mee moet houden als je op zoek gaat naar een nieuwe bolide.

1. NEDC/WLTP?

Deze termen worden gebruikt om de CO2 uitstoot van een wagen uit te drukken. Het vroegere NEDC telt niet meer voor wagens aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 01/01/2021. Vanaf nu is er sprake van de (hogere) WLTP-normen. Ter info: op het inschrijvingsbewijs staat voortaan geen CO2 meer. Deze staan nu op het gelijkvormigheidsattest.

Staat er enkel een NEDC-waarde of enkel een WLTP-waarde op dit attest is dit de waarde die gebruikt zal worden voor het voordeel alle aard en de aftrekbaarheid van de wagen.

Staan beiden op het gelijkvormigheidsattest zal de laagste Co2-uitstoot dienen als basis voor het voordeel alle aard.

2. Voordeel alle aard

Als een bedrijfswagen ook privé-matig kan gebruikt worden moet er een voordeel alle aard aangerekend worden aan de bestuurder van de wagen.

Sinds een aantal jaar gebeurt dit volgens de volgende berekening: Cataloguswaarde (excl. Korting, incl. BTW) x leeftijdspercentage x CO2% x 6/7

Het leeftijdspercentage begint op 100% en daalt jaarlijks met 6% op de dag van de eerste inschrijving tot maximaal 70%.

Het Co2% bedraagt standaard 5,5% verhoogd met 0.1% vermenigvuldigd met het verschil tussen de werkelijke Co2-uitstoot van de wagen en een basisuitstoot van 102 gr/km voor benzine, LPG of aardgasmotoren en 84 gr/km voor dieselwagens. Deze vermenigvuldiging bedraagt minimum 4% en maximum 18%.

Wat met elektrische voertuigen die geen CO2 hebben? Hierbij is het voordeel alle aard steeds 4% van de cataloguswaarde. Hybride voertuigen worden getaxeerd volgens hun Co2 zoals bij diesels/benzines. Let wel! Het mag niet gaan om een valse hybride (= accucapaciteit lager dan 0.5 kWh per 100 kg wagengewicht of een Co2-uitstoot hoger dan 50gr/km). Als er sprake is van een valse hybride dient een gelijksoortige niet hybride auto genomen te worden voor de Co2 of bij gebrek hieraan wordt de Co2 vermenigvuldigd met 2.5.

Tot slot is het minimum voordeel per jaar voor 2021 1.370 euro.

3. Aftrekbaarheid autokosten

Sinds 1 januari 2020 is er uniforme aftrekbaarheid van de autokosten ongeacht het statuut van de zelfstandige (vennootschap of 1-manszaak) en ongeacht de soort kosten (onderhoud of brandstof). Voortaan dient de Co2 ook hier voor de hoogte van de aftrek:

120 – (0,5 x coëfficiënt x CO2-uitstoot in gram per kilometer)

De coëfficiënt voor dieselmotoren is 1, voor aardgasmotoren < 12 fiscale pk 0,90 en voor alle andere voertuigen 0,95.

Deze uitkomst kan nooit hoger zijn dan 100% en nooit lager dan 50% tenzij de auto een Co2-uitstoot heeft van meer dan 200 gr/km dan bedraagt de aftrek slechts 40%!

Alle soorten autokosten dienen beperkt te worden behalve intrestlasten die 100% aftrekbaar blijven.

Ter info:
Voor 1-manszaken die een wagen hebben ingeschreven van voor 1-1-2020 blijft de aftrek van 75% behouden voor die auto. Valse hybrides die ingeschreven waren voor 01-01-2018 blijven ook dit gunstig regime behouden.