Voordeel alle aard 2022

Belangrijke update

De nieuwe referentieuitstoten van bedrijfswagens voor het bepalen van het voordeel alle aard 2022 zijn bekend. Wat is alweer een voordeel alle aard? Als een bedrijfswagen ook privé-matig kan gebruikt worden moet er een voordeel alle aard aangerekend worden aan de bestuurder van de wagen.

Sinds een aantal jaar gebeurt dit volgens de volgende berekening: Cataloguswaarde (excl. Korting, incl. BTW) x leeftijdspercentage x CO2% x 6/7. Het leeftijdspercentage begint op 100% en daalt jaarlijks met 6% op de dag van de eerste inschrijving tot maximaal 70%.

Het Co2% bedraagt standaard 5,5% verhoogd met 0.1% vermenigvuldigd met het verschil tussen de werkelijke Co2-uitstoot van de wagen en een basisuitstoot van 91 gr/km voor benzine, LPG of aardgasmotoren en 75gr/km voor dieselwagens. Deze vermenigvuldiging bedraagt minimum 4% en maximum 18%.

Wat met elektrische voertuigen die geen CO2 hebben? Hierbij is het voordeel alle aard steeds 4% van de cataloguswaarde (Cataloguswaarde (excl. Korting, incl. BTW) x leeftijdspercentage x 4% x 6/7).

Hybride voertuigen worden getaxeerd volgens hun Co2 zoals bij diesels/benzines. Let wel! Het mag niet gaan om een valse hybride (= accucapaciteit lager dan 0.5 kWh per 100 kg wagengewicht of een Co2-uitstoot hoger dan 50gr/km). Als er sprake is van een valse hybride dient een gelijksoortige niet hybride auto genomen te worden voor de Co2 of bij gebrek hieraan wordt de Co2 vermenigvuldigd met 2.5.

De uitkomst van deze berekening moet behouden blijven tot 2 cijfers na de komma. Bv. 58,72%. Vanaf 1 januari 2025 mag er een afronding gebruikt worden tot 1 cijfer na de komma bv. 58,72% wordt 58,7%, 51,16% wordt 51,2%.

Tot slot nog even meegeven dat het minimum voordeel per jaar voor 2022 nog niet bekend is. Voor 2021 bedraagt dit 1.370 euro.