Verplichte aangifte telewerk

Telethuiswerk is opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Tem 12 december 2021 mogen personeelsleden maximaal 1 terugkeermoment per week hebben en dit voor maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is. Vanaf 13 december 2021 mogen er 2 terugkeermomenten per week en per persoon voorzien worden met een maximum van 40% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is.

Om na te gaan of dit goed wordt opgevolgd is er opnieuw een verplichte registratie van alle werkgevers, behalve voor KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn (ongeacht hun arbeidsrelatie).

Je moet als werkgever iedere maand via deze online tool op de website van de RSZ volgende zaken registreren, vanaf 24 november 2021:

  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingen beschikt, moet dit per vestiging vermeld worden.
  • Hoeveel van deze personen een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is, vermeld per vestiging.
  • De aangifte heeft betrekking op de situatie van de eerste werkdag van de maand en moet ingediend zijn uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand. Voor de periode tot en met 31 december gaat het over de situatie op woensdag 24 november 2021. De aangifte moet uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 ingediend zijn.

Als er geen wijzigingen zijn voor de volgende maanden moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend. 

De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

Indien er wijzigingen zijn dient de registratie te gebeuren uiterlijk elke 6de van de maand (dus tegen 06-01-2022) over de periode tot en met 3 januari 2022, en vervolgens telkens de situatie op de eerste werkdag van de maand en de aangifte uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand. Als er niets gewijzigd is moet niks gebeuren.

Even herinneren: hoe vul je de aangifte in?

  1. Duid aan of uw onderneming over één of meerdere vestigingseenheden beschikt. Bij meerdere vestigingseenheden identificeert u de vestigingseenheid aan de hand van het vestigingseenheidsnummer.
  2. Vul het aantal personen werkzaam bij de onderneming op de eerste werkdag van de maand. Ook uitzendkrachten, structurele zelfstandigen en structurele onderaannemers moeten mee opgeteld worden in het totaal.
  3. Vul het aantal personen werkzaam bij uw onderneming met een niet-telewerkbare functie in.
  4. Vul de contactgegevens in waarop de overheid u kan bereiken voor verdere informatie.
  5. Controleer het overzicht van de aangifte, en dien uw aangifte in.

Na de aangifte wordt een ontvangstbevestiging gestuurd naar het opgegeven e-mailadres en naar de e-Box van de onderneming.
 
Ter info: de bedrijfsleider maakt deel uit van het totaal aantal personen werkzaam in de onderneming! Hij of zij zal de aanwezigheid op de werkvloer voor managementtaken kunnen verantwoorden dus het is geen probleem dat deze functie niet-telewerkbaar is.

Meer info omtrent dit ontwerp kan je altijd terugvinden op de website van de RSZ.