Tien dagen rouwverlof voor zelfstandigen

De ministerraad heeft op motie van de minister van Zelfstandigen (David Clarinval) een ontwerp goedgekeurd dat een uitkering van de zelfstandige toekent die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt naar aanleiding van een overlijden in de familie.

De 10 dagen rouwverlof voor de zelfstandige houden het volgende in:

  • Het rouwverlof staat open voor:
    • De zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief helpers en meewerkende echtgenoten aangesloten bij het maxistatuut).
    • De zelfstandigen in bijberoep of actief na de wettelijke pensioenleeftijd die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan. de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Het rouwverlof omvat de toekenning van een uitkering waarvan het dagelijks bedrag van 85,77 euro bedraagt.
  • De zelfstandige die van het rouwverlof wenst gebruik te maken moet hiertoe een aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds.


Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.