Attest 6% verlaagd BTW tarief afgeschaft

Belangrijke update

Het attest 6% verlaagd btw-tarief bij werken in onroerende staat voor woningen zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 01/01/2022 worden afgeschaft.

Dit zou worden vervangen door volgende vermelding op de factuur uitgereikt door de dienstverrichter/aannemer:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten”


Indien de klant (afnemer/bouwheer) binnen de maand na factuurdatum geen schriftelijke betwisting kenbaar maakt, wordt de klant geacht akkoord te gaan met dit verlaagd btw-tarief van 6%.

De aannemer is dan niet langer aansprakelijk voor de foutieve toepassing van het verlaagd tarief mocht de woning niet voldoen aan de ouderdomsvoorwaarde of het privégebruik. De afnemer heeft één maand de tijd om de vermelding op de factuur te betwisten.

In een overgangsperiode tot 30 juni 2022 kunnen de aannemers nog gebruik maken van de attesten in plaats van de factuurvermelding

Bron: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2279/55K2279002.pdf