Verhoging woon-werktussenkomst

Fietsvergoeding

Het maximaal vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding verhoogt op 1 januari 2022 tot 0,25 EUR  (2021 0,24  EUR) per getrapte woon-werkkilometer.
 
Sectoren die verwijzen naar het fiscaal en sociaal vrijgestelde bedrag, zullen de fietsvergoeding moeten aanpassen.
 
Er zijn ook sectoren die een afwijkend bedrag voor de fietsvergoeding voorzien. Hier is het dus ook van belang om de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te raadplegen. 

Trein

De tarieven voor de treinkaarten verhogen vanaf 1 februari 2022 met 2,14 %.
 
Sectoren die voor de tussenkomst verwijzen naar een percentage van de prijs van de treinkaart, zullen een verhoging moeten doorvoeren.
 
Andere sectoren passen een forfaitaire tabel toe.
De werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart wijzigde niet in 2021. Ook in 2022 is er geen aanpassing voorzien.
Voor sectoren die deze forfaitaire tabel toepassen, zal er in 2022 dus niets veranderen.
 
Door de toename van het telewerk ontwikkelde de NMBS een nieuwe formule: ‘Flex abonnement’. Op dit ogenblik loopt er nog een testfase bij enkele grote ondernemingen. In het tweede kwartaal van 2022 wil de NMBS dit abonnement breed uitrollen.
De sociale partners zullen de werkgeverstussenkomst in dit abonnement verder bespreken in de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Ander openbaar vervoer

Voor de terugbetaling van de vervoerskosten aan de werknemers die zich verplaatsen met de metro, bus, tram of waterbus geldt geen minimumafstand meer sinds 1 juli 2020.
 
Hier maken we een onderscheid tussen:

  • de prijs in verhouding tot de afstand:
    De bijdrage is gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart, met als maximum 75% van de werkelijke vervoerprijs;
  • de eenheidsprijs:
    De bijdrage is gelijk aan 71,8% van de prijs, die de werknemer effectief betaalt, met als maximum de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart voor een afstand van 7 km.

 
De Lijn en de TEC voorzien geen aanpassingen van hun tarieven.
 
Heel wat sectoren voorzien afwijkende bepalingen. Het is dus van belang de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te raadplegen.

Privévervoer

Voor werknemers die het woon-werkverkeer met eigen vervoer afleggen, verwijzen collectieve arbeidsovereenkomsten op sectoraal of ondernemingsvlak vaak naar de werkgeversbijdrage in de treinkaart. Die bedragen wijzigen niet in 2022.
 
Toch zijn er sectoren waar de tussenkomst wel stijgt.
 
Dit is het geval in sectoren waar de werkgeverstussenkomst:

  • berekend wordt volgens een percentage (volledig of gedeeltelijk) op de treintarieven.
    De werkgeverstussenkomst zal op dezelfde manier stijgen als de treintarieven.
  • verhoogt volgens het indexmechanisme dat in de sector is afgesproken.