Maximale betalingstermijn van 60 dagen

De Wet Betalingsachterstand bepaalt dat vanaf 1 februari 2022 de facturen bij handelstransacties tussen zowel grote als kleine ondernemingen(B2B) steeds binnen de 60 dagen betaald moeten worden. Deze termijn start vanaf de factuurdatum of op het moment van de ontvangst van de goederen of diensten. 

De nieuwe wet verbiedt ondernemingen om onderling een langere termijn dan 60 dagen overeen te komen, dus deze termijn trachten te omzeilen mag niet. Indien ondernemingen géén betalingstermijn afspreken, dan geldt per definitie de termijn van 30 dagen. Deze regeling is ook van toepassing op overeenkomsten en/of transacties die onderworpen zijn aan het Belgisch recht en aangegaan met buitenlandse partners.

Indien je de termijn overschrijdt, dan wordt de openstaande som automatisch verhoogd met de interest voor handelstransacties, zijnde 8% op heden én een forfaitair bedrag van 40 EUR voor de invorderingskosten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze regels zowel voor nieuwe overeenkomsten alsook voor lopende contracten gelden.

Zijn uw algemene voorwaarden en modelovereenkomsten reeds conform deze nieuwe wetgeving ?

Wij helpen u hier graag verder mee indien gewenst.