Garantieperiode verviervoudigd

Belangrijke update

Goed nieuws voor de consument, de garantieperiode op de aankoop van goederen wordt namelijk verviervoudigd. Onder druk van Europa zal de regering de wettelijke garantieperiode voor elk gekocht product van zes maanden naar twee jaar brengen. Ze maken de maatregel bovendien waterdicht door voor dezelfde periode de bewijslast om te keren.

De consument zal dus niet langer moeten bewijzen dat hij/zij niet verantwoordelijk is voor de slechte werking van de goederen om van de garantie te kunnen genieten. De bewijslast ligt voortaan volledig bij de verkoper en de producent. Op die manier zal de zwakste schakel in de handelsrelatie beter beschermd zijn. Voor een onderneming die op deskundigen kan rekenen, is het immers veel eenvoudiger om te beoordelen wat de oorzaak is van de slechte werking van een product dan voor een consument die over geen enkele bijzondere kennis ter zake beschikt.

Of dat gevolgen heeft voor de producent? Niet echt. Uit een studie van de Europese Commissie uit 2017, blijkt dat een verlenging van de periode waarin de omgekeerde bewijslast geldt, geen beduidende verhoging van de kosten voor de ondernemingen met zich meebrengt. Het voorbeeld van Frankrijk en Portugal, waar de termijn van twee jaar reeds van toepassing is, bevestigt die resultaten: er werd geen enkele prijsstijging vastgesteld die aan de wetswijziging kan worden toegeschreven. De nieuwe wet zou op 1 juni van kracht gaan.