Vereenvoudigde boekhouding, wat houdt dat eigenlijk in?

WAT IS EEN VEREENVOUDIGDE BOEKHOUDING?
Een vereenvoudigde (ook wel enkelvoudige) boekhouding is de meest eenvoudige boekhouding die er bestaat. Dit type boekhouding is bestemd voor onder andere eenmanszaken. Bij een vereenvoudigde boekhouding boek je enkel verkopen, inkopen en financiële transacties in. Je hoeft je verder geen zorgen te maken over de onderliggende verwerking in grootboekrekeningen en je kan de transacties los van elkaar chronologisch inboeken.

RECORDAANTAL STARTENDE ONDERNEMERS ONDANKS CORONAPANDEMIE
Ondanks de coronapandemie telde ons land vorig jaar (2020) een recordaantal startende ondernemers. Verrassend maar zeer positief, vinden we. Meer dan de helft van die starters waagt zijn eerste stappen in het ondernemerschap met een eenmanszaak. Dit type onderneming is namelijk goedkoop en makkelijk op te richten. Bovendien volstaat een beperkte ‘vereenvoudigde’ boekhouding. In principe kan je deze boekhouding zelf doen maar wij raden aan om toch een boekhouder in de arm te nemen. Een ‘vereenvoudigde’ boekhouding betekent niet noodzakelijk ‘eenvoudig’.

WAT HOUDT HET IN?
Het houdt simpelweg in dat je een volledig overzicht van alle uitgaven en inkomsten moet bijhouden. In tegenstelling tot het dubbel boekhouden hoef je bij een vereenvoudigde boekhouding geen rekening te houden met grootboekrekeningen en tegenverrichtingen.

 Het gaat dan om:

  • Verkoopdagboek: een chronologisch overzicht van al je facturen. Deze worden genummerd volgens een bepaalde systematiek.
  • Aankoopdagboek: een overzicht van al je uitgaven die betrekking hebben op je onderneming.
  • Dagontvangstenboek: in sommige gevallen schrijf je geen facturen en ontvang je bijvoorbeeld meestal cash van klanten die geen factuur nodig hebben (denk aan een buurtwinkel of foodtruck) In dat geval dien je een dagontvangstenboek bij te houden.
  • Financieel dagboek: een financieel dagboek bevat alle betalingen en ontvangsten.
  • Inventarisboek: dit bevat een jaarlijks overzicht van alle bezittingen en schulden van de onderneming. 

WIE MAG VEREENVOUDIGD BOEKHOUDEN?
Deze optie is niet beschikbaar voor elk type onderneming. In de praktijk mogen volgende types ondernemingen opteren voor een vereenvoudigde boekhouding:

De eenmanszaak met een jaaromzet van minder dan €500.000 euro

De maatschap met een jaaromzet van minder dan €500.000 euro

De commanditaire vennootschap met een jaaromzet van minder dan €500.000 euro

De vennootschap onder firma met een jaaromzet van minder dan €500.000 euro

In principe komt het erop neer dat het voordeel van vereenvoudigd boekhouden in evenwicht wordt getrokken met een grotere verantwoordelijkheid. Het gaat hier stuk voor stuk om ondernemingsvormen met een zwaardere aansprakelijkheidsregeling.

DE VOORDELEN
Er zijn ongetwijfeld heel wat voordelen verbonden aan deze manier van boekhouden. De meeste eenmanszaken zullen dat kunnen beamen. Beperkte administratieve last en een eenvoudige verwerking is de tendens die wij horen bij onze klanten.

– Eenvoud

– Minder administratieve last

– Respect voor privacy (geen openbaarmaking)

– Kan in principe zelf gedaan worden (kostenbesparend)

DE NADELEN
Er zijn uiteraard ook enkele nadelen verbonden aan de vereenvoudigde boekhouding.

– Minder diepgang

– De financiële gezondheid van de onderneming is moeilijker te achterhalen

– Beperkte bewijskracht bij een geschil met de fiscus

– Kan niet gebruikt worden als beleidsinstrument

Denk je eraan om te starten als ondernemer en ben je er nog niet helemaal uit hoe? Neem dan contact op met ons. We staan je bij met raad en daad.