Tarief kilometervergoeding vanaf 1-7-2021 verhoogd

De federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2021 een forfaitaire vergoeding van 0,3707 EUR per kilometer, wanneer zij hun persoonlijk motorvoertuig gebruiken voor beroepsdoeleinden.

Dit bedrag geldt voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Tot 30 juni 2021 bedroeg het tarief 0,3542 EUR per kilometer.

Werkgevers in de privésector mogen hetzelfde bedrag hanteren wanneer werknemers en/of bedrijfsleidersprofessionele verplaatsingen maken met hun eigen voertuig.