Btw-tarieven, wanneer reken ik wat aan?

Weet jij wat de term ‘Btw’ eigenlijk betekent? En ken jij het verschil tussen melk en margarine?

Twee vragen die je ongetwijfeld prikkelen om verder te lezen.

Btw, oftewel ‘belasting over toegevoegde waarde’ betalen we als consument op producten en diensten. Dat geldt in België maar ook in vele andere Europese landen is deze regel van toepassing. Het verschil tussen een pak melk of een vlootje margarine is dat je op elk van deze producten een ander btw-tarief betaalt. Verrassend, toch? En ook wel verwarrend met momenten. Wij splitsen het even voor je uit.

Welke tarieven bestaan er?

Om te beginnen moet je weten dat er vier soorten tarieven bestaan, namelijk 0, 6, 12 en 21% btw. Die laatste is in ons land het basistarief. Door voor basisgoederen- en diensten een verlaagd tarief te hanteren, blijven noodzakelijke dingen echter wel voor ieder van ons een beetje betaalbaar.

21% is het basistarief in België

Voor bijna alle goederen in ons land geldt het tarief van 21%, op enkele productgroepen na. Die 21% reken je dus expliciet aan op een factuur. Hou goed bij hoeveel btw je ontvangt én hoeveel btw je zelf betaalt. Dat is van groot belang voor een juiste boekhouding.

12% voor enkele uitzonderingen

Er vallen ook enkele producten in deze categorie: steenkool, banden voor landbouwmachines- en tractoren, fytofarmaceutische producten (producten die bedoeld zijn om gewassen te beschermen, worden vooral gebruikt in de landbouw), levering/nieuwbouw/renovatie van sociale woningen en margarine. Zeer specifiek dus.

Dit tarief geldt ook voor maaltijden die ter plaatse genuttigd worden. Het telt niet voor dranken, daarvoor wordt nog steeds de 21% gehanteerd.

6% voor de basis

In deze categorie behoren heel wat producten die als noodzakelijk beschouwd worden. In de voedingssector spreekt men dan over vlees, vis, zuivel, groeten, fruit, vetten, olie, enzovoort. Ook voor tijdschriften, geneesmiddelen, vervoer, hotels, cultuur, bloemen en fietsherstellingen wordt 6% btw aangerekend.

Als je een oude woning renoveert kan dit ook aan 6% btw, zelfs onder speciale voorwaarden kan het eveneens voor afbraak en nieuwbouw.

Vrijstellingen voor bepaalde beroepen

Sommige ondernemers kunnen zonder btw-nummer aan het werk. Het gaat dan om noodzakelijke diensten die we nodig hebben in onze samenleving. Denk aan vrije en sociale beroepen. Hiertoe horen artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verplegers en verpleegsters, verzorg(st)ers en ziekenoppassers, instellingen voor bejaardenzorg, instellingen voor gezinshulp, ziekenfondsen, instellingen die de zorg voor mindervaliden tot doel hebben en scholen, bibliotheken, musea, …

Uitzondering op vandaag zijn de esthetische ingrepen en behandelingen die wel onderworpen zijn aan btw. Vanaf 1/1/2022 komt hier verandering in en zullen àlle diensten zonder therapeutische doeleinden aan 21% btw onderworpen worden. Enkel therapeutische behandelingen blijven vrijgesteld.

Vrije beroepen die meestal wél btw moeten aanrekenen zijn boekhouders, accountants, advocaten, architecten, belastingconsulenten, gerechtsdeurwaarders, gerechtstolken, landmeters, notarissen en veeartsen. 

Kleine ondernemingen die niet meer dan 25.000 euro omzet draaien per kalenderjaar kunnen kiezen voor vrijstelling.