Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

De regering heeft een akkoord bereikt.

Recent heeft de regering een akkoord bereikt over een groenere en duurzamere mobiliteit waarbij 3 pijlers centraal staan: een versnelde vergroening van het bedrijfswagenpark, steunmaatregelen voor de plaatsing van laadinfrastructuur voor elektrische wagens en een versoepeling van het bestaande mobiliteitsbudget.
 
Voor de werknemer verandert er voorlopig niets. De berekening van het gekende voordeel van alle aard wijzigt niet.
 
Wat wijzigt er dan wel en welke impact zal dit hebben op de bedrijven? 

Waar gaat het over?

In het regeerakkoord stond al te lezen dat de huidige regering werk wou maken van de vergroening van het bedrijfswagenpark om de Europese klimaatdoelstellingen mee te helpen behalen. 

De regering zet in op verschillende pijlers en gaat daarbij gefaseerd te werk. Erg belangrijk: men wijzigt voorlopig niets aan de lopende contracten!

Pijler 1: vergroening bedrijfswagens

Bedrijfswagens zullen voortaan elektrisch aangedreven moeten worden.
Tot 1 juli 2023 wijzigt er niks aan de aftrekbaarheid van alle wagens. Dus auto’s aangekocht voor 2023 zullen beperkt aftrekbaar blijven volgens de huidige regels.

Voor personenwagens aangekocht vanaf 1 juli 2023 tem 31 december 2025 is er een overgangsregeling waarbij de aftrek van alle kosten zakt van 75% in 2025 naar 0% in 2028.

Enkel de vanaf 2026 aangekochte voertuigen met 0% CO2 uitstoot zullen 100% aftrekbaar zijn en stelselmatig afbouwen tot 67,5% (bij aankoop vanaf 2031). Alle overige wagens aangekocht vanaf 2026 zullen 0% aftrekbaar zijn.

Vanaf 1 juli 2023 zal men ook de fiscale aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten beperken tot 50% voor hybride bedrijfswagens die werkgevers vanaf diezelfde datum aanschaffen. 

Pijler 2: steunmaatregelen voor laadinstallaties

Elektrisch rijden is maar mogelijk wanneer er voldoende laadmogelijkheden zijn. De regering voorziet daarom acties voor particulieren en bedrijven onder de vorm van respectievelijk een belastingvermindering en een verhoogde kostenaftrek tot 200% onder bepaalde voorwaarden.

Pijler 3: versoepelingen mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget bestaat al sinds 1 maart 2019, maar het grote succes blijft voorlopig uit. Het mobiliteitsbudget is momenteel enkel toegankelijk voor werknemers die al voldoende lang (recht op) een bedrijfswagen hebben. Die wachttermijnen zullen verdwijnen. Daarnaast voorziet de regering extra bestedingsmogelijkheden binnen de pijler van duurzame mobiliteit. 

Let op!
Dit is nog maar een princiepsakkoord en nog geen wet.
Er kan dus nog veel wijzigen.