Opnieuw hogere dagvergoeding voor dienstverplaatsingen sinds 1/12/2022

Als je binnen België een dienstverplaatsing maakt, dan mag je jezelf daarvoor als bedrijfsleider een fiscaal interessante ‘dagvergoeding’ uitkeren. Deze vergoedingen gingen vanaf 1 december 2022 opnieuw een beetje naar omhoog.

Belangrijke update
Voor de dagen waarop je dienstverplaatsingen van minstens zes uur maakt voor je vennootschap, geldt sinds 01.12.2022 een forfaitaire dagvergoeding van €19,60. Deze dagvergoeding dekt de kosten van een middagmaal en klein verteer (bv. een snack) die zo’n verplaatsing met zich meebrengt (Circ. 2018/C/8, 22.01.2018).
Zal je ook overnachten, dan kan de vennootschap jou vanaf dan ook een nachtvergoeding van maximaal €147,05 uitkeren.
Wanneer de werkgever zicht houdt aan deze bedragen en de bijhorende voorwaarden, dan beschouwt de fiscus deze vergoedingen als een kost eigen aan de werkgever.
De vergoedingen vormen dan een niet-belastbaar voordeel voor de werknemer en een aftrekbare beroepskost voor de werkgever. 

Gevolgen voor de werkgever
Als aan alle voorwaarden voldaan zijn, mag u uw werknemer vanaf 1 december 2022 een hoger forfaitair bedrag toekennen als terugbetaling van kosten gemaakt tijdens binnenlandse dienstreizen.

Bron:
Circulaire 2022/C/112 over de vergoedingen voor verblijfkosten in België

Hier geven we nog eens een overzicht van de evolutie van de vergoedingen

Zie ook ons artikel Vergoeding binnenlandse dienstreis vanaf 1 februari 2022 – Countable voor de spelregels omtrent deze vergoeding.