Duurzame mobiliteit

Bedrijfswagens worden opnieuw duurder

De CO2-referentie-uitstoot voor 2023 is bekend en dit zijn de gevolgen.

De CO2-referentie-uitstoot voor het nieuwe jaar is sinds kort gekend. Voor alle brandstoftypes zou er weer een aanzienlijke daling zijn in vergelijking met voorgaande jaren. Concreet houdt dat in dat de belastingen op het voordeel alle aard hoger zullen worden voor werknemers en bedrijfsleiders. Dit voordeel alle aard moet betaald worden op het privégebruik van bedrijfswagens. 

De berekening voordeel alle aard

Sinds 2012 wordt er een voordeel alle aard (VAA) op het privégebruik van bedrijfswagens berekend. Dit gebeurt volgens een specifieke formule. Daarbij wordt een C02-coëfficiënt toegepast van 6/7e van de cataloguswaarde van de wagen, en daarbovenop een correctie in functie van de ouderdom van de wagen. 

Deze CO2-referentie-uitstoot wordt jaarlijks herzien en berekend volgens de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven wagens. De cijfers voor 2023 zijn nu gekend, en net als in de vorige twee jaren stellen we een fikse daling vast van die referentie-uitstoot. Ongeacht het type wagen of het type brandstof. Het gevolg is dat het belastbaar VAA stijgt, op die manier houdt de werknemer/bedrijfsleider netto minder over.

CO2-referentie-uitstoot:

Voor het inkomstenjaar 2023 bedraagt de basis-CO2-coëfficiënt 5,5% voor een referentie-uitstoot van:

  • 67 gr/km voor dieselvoertuigen (in plaats van 75 gr/km voor inkomstenjaar 2022);
  • 82 gr/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotor (in plaats van 91 gr/km voor inkomstenjaar 2022). 

Ligt de CO2-uitstoot van de wagen:

  • hoger dan de referentie-uitstoot, dan verhoogt de coëfficiënt met 0,1% per gram CO2 boven de referentie-uitstoot (tot een maximum van 18%);
  • lager dan de referentie-uitstoot, dan verlaagt de coëfficiënt met 0,1% per gram CO2 onder de referentie-uitstoot (tot een minimum van 4%).

Het gevolg:

Door een daling van het referentiecijfer, stijgt het belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Hierdoor wordt er meer bedrijfsvoorheffing ingehouden. Werknemers/bedrijfsleiders houden op die manier netto iets minder over.
 
Voorbeeld – Audi A4 Avant diesel
Cataloguswaarde 35.410 EUR, 1e jaar van inschrijving, diesel, CO2-uitstoot 104 gr/km.
Het VAA voor de maand januari 2023 zal 234,58 EUR bedragen.
Rekening houdend met de referentie-uitstoot voor voorgaande jaren zouden we voor diezelfde maand een belastbaar VAA hebben van:

  • 216,53 EUR in 2022; en
  • 193,33 EUR in 2021.

In vergelijking met 2 jaar geleden, stijgt het belastbaar voordeel, verbonden aan het privégebruik van deze wagen dus met +/- 500 EUR op jaarbasis.
 
Voorbeeld 2 – Audi A4 Avant benzine
Cataloguswaarde 32.525 EUR; 1e jaar van inschrijving, benzine, CO2-uitstoot 128 gr/km.
Het VAA voor de maand januari 2023 zal 239,14 EUR bedragen.
Rekening houdend met de referentie-uitstoot voor de voorgaande jaren zouden we voor diezelfde maand een belastbaar VAA hebben van:

  • 217,83 EUR in 2022; en
  • 191,79 EUR in 2021.

 
In vergelijking met 2 jaar geleden, stijgt het belastbaar voordeel, verbonden aan het privégebruik van deze wagen dus met +/- 570 EUR op jaarbasis.

Deze nieuwe referentie-uitstoot is van toepassing op de voordelen die vanaf januari 2023 worden toegekend.

Begrenzing:

Vanaf 2021 geldt een begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot. De referentiewaarden van het betrokken jaar zullen deze van het voorgaande jaar niet mogen overstijgen.
 
Men zal de nieuw berekende waarden in de berekeningsformule enkel maar toepassen wanneer ze lager liggen dan de referentiewaarden van het voorgaande kalenderjaar. Liggen de nieuwe referentiewaarden hoger, dan hanteert men de referentiewaarden van het voorgaande kalenderjaar.
 
Voor 2023 zijn de referentiewaarden lager dan deze van 2022. Bijgevolg zullen we deze lagere waarden van 2023 moeten toepassen in de berekeningsformule. Deze lagere waarden gelden dan meteen ook als maximumnorm voor 2024.
 
Gevolgen voor de werkgever
Zoals gezegd geldt dit voor alle brandstoftypes. Het belastbaar VAA, verbonden aan het privégebruik van de bedrijfswagen, zal daardoor stijgen. 
 
De werkgever ziet ook de bijkomende uitgaven stijgen.

  • 17% van het belastbaar VAA in hoofde van de werknemer (vóór aftrek eigen bijdrage) wanneer de werkgever niet tussenkomt in de brandstofkosten verbonden aan het privégebruik;
  • 40% van het belastbaar VAA in hoofde van de werknemer (vóór aftrek eigen bijdrage) wanneer de werkgever wél tussenkomt in deze kosten.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 16 december 2022.