Lagere kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto

Belangrijke update
Federale ambtenaren krijgen een forfaitaire kilometervergoeding wanneer ze hun persoonlijk gemotoriseerd voertuig gebruiken voor verplaatsingen die in het teken staan van hun beroep. 
Ook voor werkgevers en werknemers zijn deze vergoedingen relevant. Werkgevers kunnen dit bedrag namelijk hanteren voor de terugbetaling van kosten aan werknemers die met de eigen wagen professionele verplaatsingen maken
Zowel de RSZ als de fiscus aanvaarden het als een forfaitaire kostenvergoeding. Deze vergoeding is niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en vrijgesteld van belastingen.

Indexering per kwartaal
Om sneller in te spelen op de fluctuerende brandstofprijzen anno 2023, gebeurt de indexering sinds 1 oktober 2022 per kwartaal. Voorheen werd de kilometervergoeding slechts één keer per jaar aangepast, telkens op 1 juli.
We rekenden het nieuwe geïndexeerde bedrag eventjes voor jou uit:
Voor de periode van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023 daalt het nieuwe bedrag van 0,4259 EUR per kilometer naar 0,4246 EUR per kilometer.
Hierbij een overzicht van alle maximumbedragen sinds 1 juli 2022:

KwartaalMaximumvergoeding
1/07/2022 t.e.m. 30/09/20220,4170 EUR/km
1/10/2022 t.e.m. 31/12/20220,4201 EUR/km
1/01/2023 t.e.m. 31/03/20230,4259 EUR/km
1/04/2023 t.e.m. 30/06/20230,4246 EUR/km


Opgelet!
Bepaalde sectoren verwijzen nog naar het oude, maar nog steeds bestaande, Koninklijk besluit met jaarindexering. Voor hen bedraagt het maximumforfait 0,4170 EUR per kilometer (van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023).
 
Check dus zeker ook de sectorale informatie.