Indieningstermijnen voor de personenbelasting herzien

Wijzigingen in de indieningstermijnen voor de personenbelasting

Er is een nieuw criterium voor de indiening van de personenbelasting
voor het aanslagjaar 2023. We vertellen je er graag meer over!

Nieuw criterium

Vanaf aanslagjaar 2023 (de inkomsten van 2022) zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium, namelijk de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Wat compleet nieuw is ten opzichte van vorige jaren!

Een langere aangiftetermijn wordt toegekend als ze één of meerdere van volgende inkomsten bevat en dus als complex wordt beschouwd:

 • Winsten en/of baten
 • Bezoldigingen bedrijfsleiders
 • Bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
 • Buitenlandse beroepsinkomsten

Opgelet!

Er wordt geen rekening meer gehouden met het feit of de aangifte door een mandataris is ingediend of niet. De mandataris of de belastingplichtige kan wel uitstel vragen om ernstige redenen en overmacht.

Indieningstermijnen

Algemeen principe

 • Voor de papieren aangifte is de deadline 30 juni 2023
 • Voor de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) is de deadline 15 juli 2023 
  (zowel voor burgers als mandatarissen)

Complexe aangifte

 • Voor de de papieren aangifte geldt dezelfde deadline van 30 juni 2023
 • Voor de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) verschuift de datum nu naar 
  18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Aanmoediging voor complexe aangiften

Wanneer de aangifte ten laatste op 31 augustus 2023 ingediend wordt, genieten de belastingplichtigen van een snellere terugbetaling of kunnen zij kiezen voor een latere betaling.

Forfaitaire grondslagen

Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag dienen hun aangifte uiterlijk op 15 januari 2024 in.

De belastingplichtigen zullen de indieningstermijn van hun aangifte in MyMinfin kunnen terugvinden.

 Termijnen voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte
 • Via het papieren antwoordformulier: op 30 juni 2023
 • Via MyMinfin (Tax-on-web): op 15 juli 2023 
  (voor zowel burgers als mandatarissen)

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door de toevoeging van:

 • Winsten en/of baten,
 • En/of bezoldigingen bedrijfsleiders,
 • En/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden),
 • En/of buitenlandse beroepsinkomsten,

Dan moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen.

De aangifte zal dan ten laatste op 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) via MyMinfin (Tax-on-web) ingediend kunnen worden.

Bron: FOD Financiën