Hogere kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto

Voor beroepsverplaatsingen als bedrijfsleider in een vennootschap heb je twee keuzes. Enerzijds heb je het gebruik van een privé wagen waarbij je jezelf een kilometervergoeding uitkeert. Anderzijds kan je een wagen kopen via de vennootschap.

Ook voor een werknemer heb je de keuze tussen beroepsverplaatsingen met een privé auto met kilometervergoeding, of een bedrijfswagen ter beschikking stellen.

Wijzigingen in het tarief

Inzake de kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen zijn er de volgende wijzigingen:        

  • Het bedrag van de kilometervergoeding is retro-actief verhoogd van € 0,3707/km naar € 0,402/km voor de periode van 01-03-2022 tot en met 30-06-2022. Daarnaast zal deze vergoeding voortaan per kwartaal in plaats van jaarlijks op 1 juli worden geïndexeerd. Opgelet! Voor deze wijzigingen moet er nog altijd een wettelijke basis komen en een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze regeling, inclusief het bedrag, is dus nog niet officieel kenbaar gemaakt. Als de regeling bij publicatie blijkt af te wijken, dan houden we je op de hoogte.
  • De kilometervergoeding (€ 0,4170/km) die van toepassing is sinds 01-07-2022 is ondertussen wel reeds gekend en officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.