Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit anno 2022

De regering heeft een nieuwe wet ingevoerd.

Vorig jaar brachten we jullie reeds nieuws omtrent de vergroening van de mobiliteit. Recent heeft de regering een aantal zaken ook effectief in een wet gegoten. Lees hieronder dewelke.

Waar gaat het over?

In het regeerakkoord stond al te lezen dat de huidige regering werk wou maken van de vergroening van het bedrijfswagenpark om de Europese klimaatdoelstellingen mee te helpen behalen. Dit kwam er eind vorig jaar concreet door.

1. Fiscale incentives voor installatie nieuwe laadstations

Om elektrisch te rijden, moeten er uiteraard ook voldoende laadfaciliteiten beschikbaar zijn. Niet alleen onderweg, maar ook thuis en op het werk.

De regering wil daarom de installatie van nieuwe laadstations voor elektrische wagens aanmoedigen door middel van:

  • een belastingvermindering voor de installatie van een laadstation thuis; en
  • een verhoogde kostenaftrek voor bedrijven voor afschrijvingen van nieuwe laadstations die publiek toegankelijk zijn.
     

De laadstations moeten intelligent zijn. Een energiebeheersysteem zal de laadtijd en het laadvermogen moeten kunnen sturen.
 
Deze maatregelen hebben betrekking op investeringen die particulieren en bedrijven doen in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024.
 
De bijhorende bepalingen treden in werking vanaf 1 september 2021.
 
Gevolgen voor de werkgever
Ondernemingen en particulieren die in de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2024 investeren in de plaatsing van nieuwe, intelligente laadstations voor elektrische wagens, worden hiervoor fiscaal beloond.
 
Mits aan de nodige voorwaarden voldaan is, genieten zij respectievelijk van een verhoogde kostenaftrek en een belastingvermindering.
 
Hoe sneller men de investering doet, hoe groter het voordeel.

2. Versnelde vergroening bedrijfswagenpark

Om nog een gunstige behandeling te kennen op fiscaal vlak, mogen bedrijfswagens vanaf 2026 geen CO2 meer uitstoten. Er komt als zodanig geen verbod op wagens op fossiele brandstof. Het bijhorend fiscaal voordeel voor de werkgever zal echter verdwijnen.
 
Belangrijk om weten, aan de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard, dat voor de werknemer verbonden is aan het privégebruik van de bedrijfswagen, wijzigt voorlopig niets.
 
Fiscale gevolgen
 
Voor bedrijfswagens die de werkgever aanschaft (huurt, koopt of leaset) vanaf 1 januari 2026 en die CO2 uitstoten, zijn de auto- en brandstofkosten niet langer fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.
 
Voor wagens die de werkgever aanschaft in de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025 komt er een uitdoofscenario. De fiscale aftrekbaarheid wordt geleidelijk afgebouwd om vanaf 2028 terug te vallen op 0%.
 
Wagens die geen CO2 uitstoten, blijven bij aanschaf tot en met 2026 voor 100% aftrekbaar.
Voor wagens die de werkgever vanaf 2027 aanschaft, komt er een stapsgewijze afbouw. Vanaf 2031 stagneert de aftrek op 67,5%.
 
Voor oplaadbare hybride voertuigen beperkt de overheid de fiscale aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten tot maximum 50 %. De regering wil zo het gebruik van de elektromotor extra aanmoedigen.
Dit zal gelden vanaf 1 januari 2023 voor plug-in hybrides die de werkgever vanaf diezelfde datum aanschaft.
 
De aftrekbeperking heeft in principe geen impact op entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, zoals VZW’s. Voor hen komt er een nieuwe belasting van 25% op de volledige kosten van bedrijfswagens die CO2 uitstoten en die zij vanaf 1 januari 2026 aanschaffen.
Voor wagens die zij na 31 december 2026 aanschaffen en geen CO2 uitstoten, komt er een nieuwe belasting op een gedeelte van de kosten. 
 
Gevolgen inzake sociale zekerheid
 
Voor wagens die een werkgever aanschaft vanaf 1 juli 2023 komt er een verhoging van de CO2-solidariteitsbijdrage. De berekeningswijze van deze bijdrage blijft hetzelfde. Het resultaat ervan moeten we vermenigvuldigen met een specifieke factor die jaarlijks wordt opgetrokken.
 
Ook het bedrag van de minimum CO2-solidariteitsbijdrage, die onder meer van toepassing is voor wagens zonder CO2-uitstoot, wordt gaandeweg opgetrokken.
 
Gevolgen voor de werkgever
De regering zet in op een versnelde vergroening van het bedrijfswagenpark.
 
Ze doet dit door in te grijpen in de aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten in de vennootschapsbelasting.
 
Voor wagens aangeschaft vanaf 2026 is de aftrekbaarheid enkel nog van toepassing op wagens zonder CO2-uitstoot. Voor wagens met CO2-uitstoot, aangeschaft in de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025, komt er een overgangsregeling met uitdoofscenario.
 
In de rechtspersonenbelasting komt er een nieuwe belasting op de autokosten.
 
Er zijn ook sociale gevolgen verbonden aan de vergroening van het bedrijfswagenpark.
Meer bepaald gaat men de CO2-solidariteitsbijdrage, die ten laste is van de werkgever, stelselmatig optrekken.
 
Wagens worden voor een werkgever op termijn duurder en bijgevolg minder vanzelfsprekend als alternatief verloningsmiddel.