Opnieuw hogere kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto

Bericht uit het Belgisch Staatsblad

Federale ambtenaren krijgen een forfaitaire vergoeding per kilometer die ze gereden hebben voor beroepsdoeleinden met hun eigen gemotoriseerd voertuig. Ook voor werkgevers en werknemers uit de privésector is deze vergoeding er. Zij kunnen dit bedrag hanteren voor de terugbetaling van kosten aan werknemers die met hun eigen voertuig verplaatsingen maakten voor hun job. Zowel de RSZ als de fiscus aanvaarden deze vergoedingen als forfaitaire kostenvergoeding.  

Eerder dit jaar kondigde de regering al enkele wijzigingen aan. Naast een snellere indexering van de vergoeding, voorziet men ook een retroactieve verhoging voor de periode maart-juni 2022. Hoe gaan ze te werk?

Indexering per kwartaal
Voor de berekening van deze vergoeding wordt de formule aangepast als volgt:
Sinds 1 oktober 2022 gebeurt de indexering van het forfaitair bedrag elk kwartaal en niet langer eens per jaar. Dit heeft tot gevolg dat het bedrag van de kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2022 werd aangepast naar 0,4233 EUR per kilometer.

Retroactieve verhoging
Ook voorziet men in een verhoging van de kilometervergoeding met terugwerkende kracht voor de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2022. De vergoeding wordt 0,4020 EUR per kilometer.

Inwerkingtreding
De maatregel is van kracht vanaf 1 oktober 2022. De eenmalige verhoging heeft echter retroactief uitwerking vanaf 1 maart 2022 en treedt buiten werking op 30 juni 2022.

Overzicht 2022
In 2022 gelden dus voortaan volgende forfaitaire kilometervergoedingen:

januari – februari 2022:            0,3707 EUR/km
maart – juni 2022:                    0,4020 EUR/km
juli – september 2022:              0,4170 EUR/km
oktober – december 2022:        0,4233 EUR/km