Onbelast bijverdienen – wat mag en wat mag niet

Sinds 15 juli 2018 kan je tegen betaling klusjes uitvoeren zonder dat je op deze inkomsten sociale bijdragen of belastingen moet betalen. Je kan niet om het even welke activiteit onbelast uitoefenen. Er is een lijst met toegelaten activiteiten. Bovendien moet je de inkomsten beperken tot 6.250 euro per jaar (elk jaar wordt dit geïndexeerd). Gelet op het veelvoud aan regels en valkuilen, zal je alert moeten zijn.

Vanaf 1/1/2021 is deze regeling niet meer mogelijk in huidige wetgeving en zal het afwachten worden of er een alternatief komt.

Hierna enkele belangrijke punten over de regeling tem 2020

1. Wanneer kom je in aanmerking? Dat hangt ervan af.

Behoort je tot een van de onderstaande categorieën?

  • Werknemer of ambtenaar die minstens 4/5de werkt
  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Gepensioneerde

Zal jouw bijverdienste voortvloeien uit een van onderstaande activiteiten?

  • Occasionele diensten van burger aan burger
  • Verenigingswerk
  • Activiteiten uit de deeleconomie

Als het antwoord op beide vragen ‘ja’ is, kan je in principe onbelast bijklussen. Om 100% zeker te zijn, neemt je best een kijkje op https://www.bijklussen.be.  Er bestaan immers specifieke regels rond het onbelast bijklussen.

Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om diensten van burger aan burger te registreren. Voor inkomsten uit de deeleconomie ligt dat anders. Die hoef je niet te registreren, maar deze moet je wel aangeven op jouw belastingbrief. Lever je via het onbelast bijverdienen prestaties voor een vereniging? Dan ligt de verplichting om de activiteit te registreren bij de vereniging.

2. Kan je voortaan een deel van jouw zelfstandige activiteiten onbelast uitoefenen?

Nee. Het moet gaan om activiteiten die buiten het kader van de zelfstandige beroepsactiviteit vallen.

Voorbeeld: een zelfstandige garagist die in zijn vrije tijd nog aan auto’s sleutelt en hiervoor een vergoeding ontvangt, zal dit niet onbelast kunnen doen.

Voorbeeld: een zelfstandige garagist die het gras van zijn buurvrouw afrijdt, de ramen van een vriend verft en hiervoor een vergoeding ontvangt, zal in principe beroep kunnen doen op het systeem van “onbelast bijverdienen”.

Merk op dat een garagist die in loonverband werkt (minstens 4/5) en in zijn vrije tijd bijklust als garagist, wel gebruik kan maken van het systeem van onbelast bijverdienen als aan de overige voorwaarden voldaan is.

3. Zolang je niet te veel verdient, mag je onbeperkt klusjes doen?

Dat hangt af van de categorie waarin je de activiteiten uitoefent, zijnde: diensten aan burgers, verenigingswerk of activiteiten in de deeleconomie.

Bij activiteiten die kaderen in het verenigingswerk of in de deeleconomie mag je met vaste regelmaat bijverdienen. Bij diensten aan burgers daarentegen mag de activiteit slechts occasioneel worden uitgeoefend. Wanneer je elke week privéles geeft, zal je dus niet aan de voorwaarden voldoen. In dat opzicht is niet enkel de hoogte van het inkomen van belang maar ook de regelmaat waarmee de activiteit wordt uitgeoefend.

Opgelet! Van zodra de diensten aan burgers enige regelmaat vertonen, verkrijgen zij een beroepsmatig karakter. De inkomsten die eruit voortvloeien worden dan belast als beroepsinkomsten en je wordt verzekeringsplichtig als zelfstandige (en zal dus mogelijk sociale bijdragen moeten betalen).

4. Wat zijn de gevolgen als je te veel bijverdient?

Opdat de inkomsten uit de bijklusactiviteiten niet belast worden, moeten deze beperkt worden tot 6.250 euro op jaarbasis voor de drie onderdelen samen. Specifiek voor de inkomsten uit het ‘verenigingswerk’ en de ‘occasionele diensten tussen burgers’ geldt bovendien een globale maandgrens van 520,83 euro voor beide onderdelen samen.

Wanneer je bovengenoemde grenzen niet respecteert, worden al jouw inkomsten – niet enkel het deeltje boven het plafond – belast als beroepsinkomsten. Wanneer de inkomsten voortvloeien uit “occasionele activiteiten van burger aan burger” of uit activiteiten in de “deeleconomie” dan zullen ze als zelfstandige beroepsinkomsten gekwalificeerd worden waardoor je op deze inkomsten niet alleen belastingen maar ook sociale bijdragen verschuldigd bent!

Inkomsten in het kader van “het verenigingswerk” zullen afhankelijk van de concrete situatie als een loon of als een beroepsinkomen als zelfstandige beschouwd worden.

5. Onbelast bijverdienen als alternatief voor een zelfstandige activiteit? Doorgaans niet.

Opdat er sprake is van een zelfstandige activiteit is het vereist dat deze activiteit een beroepsmatig karakter vertoont. Dat is onder meer het geval wanneer ze met een zekere regelmaat verricht wordt. In tegenstelling tot een zelfstandige activiteit mogen ‘activiteiten van burger tot burger’ slechts occasioneel worden uitgeoefend en bovendien uitsluitend tussen burgers. Activiteiten met een beroepsmatig karakter en/of activiteiten uitgeoefend in het kader van een onderneming vallen dus hoe dan ook buiten het toepassingsgebied van het onbelast bijverdienen.

In het kader van verenigingswerk is de regelmaat waarmee de activiteiten worden uitgeoefend van geen belang. Op die manier kan je, afhankelijk van de situatie, jouw zelfstandige activiteit stopzetten en dezelfde activiteit onder bepaalde voorwaarden onbelast uitoefenen. Denk maar aan een natuurgids die voor een vzw gidsbeurten verzorgt en voorheen voor zijn gidsactiviteiten beschouwd werd als zelfstandige en hiervoor moest aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Als je hierover graag wat meer info wenst, aarzel dan niet ons kantoor te contacteren.