Forfaitair voordeel verwarming en elektriciteit enkel nog in combinatie met woning

De terbeschikkingstelling door de werkgever van verwarming en/of elektriciteit vormt een loonvoordeel in natura. De fiscaal voordelige forfaitaire waardering hiervan is voortaan enkel toegelaten wanneer de werkgever ook de woning zelf ter beschikking stelt. In alle andere gevallen moeten we het voordeel waarderen volgens de werkelijke waarde ervan.

Situering

De kosteloze verstrekking van verwarming en/of elektriciteit door de werkgever aan de werknemer  vormt een loonvoordeel in natura.

Oude regeling

De belasting van dit voordeel gebeurt steeds op een forfaitaire basis. Deze is verschillend naargelang het statuut van de begunstigde: werknemer of leidinggevend/bedrijfsleider.

Voor 2022 bedraagt het belastbaar voordeel:

  1. voor verwarming:
    1. 960 EUR per jaar voor werknemers;
    2. 2.130 EUR voor leidinggevenden en bedrijfsleiders.
  1. voor elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming:
    1. 480 EUR per jaar voor werknemers;
    2. 1.060 EUR voor leidinggevenden en bedrijfsleiders.

Nieuwe regeling: forfaitaire waardering enkel in combinatie met terbeschikkingstelling woning

Vanaf 2022 aanvaardt de fiscus de forfaitaire waardering enkel nog wanneer diegene die het voordeel van verwarming en/of elektriciteit toekent, ook het onroerend goed waarvoor hij dat voordeel verleent, ter beschikking stelt.

Anders gezegd: enkel wanneer de werkgever of onderneming ook een woning ter beschikking stelt, mogen we het voordeel van verwarming/elektriciteit nog forfaitair waarderen.

Wanneer de werkgever/onderneming enkel verwarming en/of elektriciteit ter beschikking stelt, moeten we het voordeel voortaan waarderen volgens de werkelijke waarde ervan voor de verkrijger.

Inzake sociale zekerheid wijzigt er niets.

Toepassingsgebied

Deze verstrenging geldt niet enkel in de relatie werkgever-werknemer. Ook bedrijfsleiders worden hierdoor getroffen.

Vanaf wanneer?

De verstrengde regeling treedt in werking op 1 januari 2022 en is van toepassing op de voordelen die de werkgever/onderneming vanaf die datum verleent.

Gevolgen voor de werkgever

Een werkgever/onderneming kan nog steeds elektriciteit en/of verwarming ter beschikking stellen van zijn werknemers of bedrijfsleider.

Fiscaal zal dit voordeel enkel nog kunnen genieten van de gunstige forfaitaire waardering wanneer de werkgever/onderneming dit voordeel samen met de woning ter beschikking stelt.

In alle andere gevallen zal een waardering volgens de werkelijke waarde voor de verkrijger gelden.