Energiecrisis en steunmaatregelen

Welke steunmaatregelen zijn er tot op heden?

Dat de afgelopen weken werden overschaduwd door de torenhoge energieprijzen, hoeven we jullie vast niet meer te vertellen. Niet alleen gezinnen hebben hieronder te lijden, ook bedrijven en werkgevers gaan gebukt onder deze crisis. De regering nam een aantal beslissingen over maatregelen. Maar welke steunmaatregelen zijn er nu voor zelfstandigen en ondernemers? Wij scheppen duidelijkheid in wat er tot nu toe beslist werd.

STEUNMAATREGELEN
Op vrijdag 16 september kondigde Minister voor Zelfstandigen David Clarinval al enkele steunmaatregelen aan. Concreet ging het om:

  • De betaling van de sociale bijdragen kunnen over een langere periode gespreid worden, en dit tot 24 maanden;
  • Een toekenning van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen die omwille van de energiecrisis hun activiteiten onderbreken.
  • De wetgeving en de praktische uitwerking volgt. Op dit moment zijn nog geen aanvragen mogelijk. Van zodra aanvragen mogelijk zijn, zul je dat van ons horen.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ENERGIE
Heel wat bedrijven moeten hun productie verminderen of zelfs volledig stilleggen omwille van de torenhoge energieprijzen. Leg je de productie stil, dan kan je geen werk meer verschaffen aan je medewerkers en moet er in principe een vorm van werkloosheid bestaan om soelaas te bieden.

Vanaf 1 oktober, en minstens tot 31 december, is deze nieuwe vorm van werkloosheid er. Het gaat om een variant van de klassieke economische werkloosheid. Als werkgever zal je kunnen kiezen welke van beide systemen je zal toepassen.

Heb je als werkgever een energiekost die minstens 3 procent van je productiekosten bedraagt of is je energiefactuur verdubbeld in 2022 ten opzichte van het vorige jaar, dan kom je in aanmerking voor de tijdelijke werkloosheid energie. Het criterium hier is dat je zowel voor arbeiders als voor bedienden, voorafgaand aan de RVA moeten melden dat je je beroept op het systeem via een nieuwe versie van het C 106 A formulier. Een voorafgaande mededeling via de portaalsite van de sociale zekerheid zal ook nodig zijn. Deze mededeling doe je minstens drie kalenderdagen van te voren.

Voor de dagen van deze tijdelijke werkloosheid zal je medewerker een uitkering aan 70 procent van het geplafonneerd gemiddeld brutoloon krijgen, verhoogd met een supplement van 6,10 euro per dag. Wie dat supplement zal betalen, is nog niet helemaal duidelijk. Voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid blijft de uitkering op 65 procent (sinds 1 juli 2022).

RSZ: UITSTEL BETALING SOCIALE BIJDRAGEN
Daarnaast besliste de federale regering ook om uitstel van betaling toe te staan van sociale bijdragen. Volgens federaal minister Frank Vandenbroucke zal dit betalingsuitstel gelden voor de verschuldigde sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2022, en eveneens voor het debetbericht jaarlijkse vakantie en de sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2023. Dit uitstel zal in de vorm komen van een afbetalingsplan waarbij men de verschuldigde bijdragen kan betalen in 1/12e of zelfs 1/24e. De kans is heel groot dat je dit afbetalingsplan zeer tijdig zal moeten aanvragen. Wij houden het mee met jou in de gaten! Momenteel is daar nog niet meer nieuws over.

BETALINGSUITSTEL EN AFBETALINGSPLANNEN
Ook op fiscaal vlak werd beslist om uitstel van betaling toe te staan. Zo worden afbetalingsplannen voor fiscale schulden mogelijk. Verdere details over deze twee fiscale maatregelen volgen nog. De kans is groot dat deze zullen overeenstemmen met de maatregelen die werden toegepast tijdens de Coronacrisis. Ook dit houden we nauwgezet voor jullie in de gaten.